Close
You have no items in your shopping cart.

Dear customer, please note that any orders placed on or after 20 December 2019 will only be dispatched from the 13th of January 2020.

Search
Picture for category isiZulu Home Language

isiZulu Home Language

isiZulu Home Language
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Iveni Elibomvu

Lezi zincwadi zezithombe zithuthukisa ikhono lokwakha izithombe engqondweni yomfundi nezindlela ezifanele zokufunda: ukuhamba kweso lisuka esandleni sokunxele kuya kwesokudla; nokuqala phezulu uye phansi. Lezi zincwadi ziyishumi sezizonke.
R 51,00 R 60,00

Ezemidlalo

Lezi zincwadi zezithombe zithuthukisa ikhono lokwakha izithombe engqondweni yomfundi nezindlela ezifanele zokufunda: ukuhamba kweso lisuka esandleni sokunxele kuya kwesokudla; nokuqala phezulu uye phansi. Lezi zincwadi ziyishumi sezizonke
R 51,00 R 60,00

Masihambisane

Lolu hlu lunezincwadi ezinkulu ezine, iyinye inezindaba ezine. Leyo naleyo ndaba ihambisana nencwadi encane efana nayo. Lezi zincwadi ezinkulu uthisha angazisebenzisa ngesikhathi sokufunda ngokuhlanganyela.
R 77,72 R 91,43

Masihambisane

Lolu hlu lunezincwadi ezinkulu ezine, iyinye inezindaba ezine. Leyo naleyo ndaba ihambisana nencwadi encane efana nayo. Lezi zincwadi ezinkulu uthisha angazisebenzisa ngesikhathi sokufunda ngokuhlanganyela.
R 77,72 R 91,43

Masihambisane: Ibanga R: Incwadi Enkulu 1

Lolu hlu lunezincwadi ezinkulu ezine, iyinye inezindaba ezine. Leyo naleyo ndaba ihambisana nencwadi encane efana nayo. Lezi zincwadi ezinkulu uthisha angazisebenzisa ngesikhathi sokufunda ngokuhlanganyela.
R 77,72 R 91,43

Masihambisane

Lolu hlu lunezincwadi ezinkulu ezine, iyinye inezindaba ezine. Leyo naleyo ndaba ihambisana nencwadi encane efana nayo. Lezi zincwadi ezinkulu uthisha angazisebenzisa ngesikhathi sokufunda ngokuhlanganyela.
R 77,72 R 91,43

Masihambisane ibanga

Le ncwadi iwusizo kuthisha ngoba ingumeluleki wakhe. Ihlelwe ngokulandela isitatimende senqubomgomo yohlelo lwezifundo nokuhlola (CAPS). Iveza imibono engaba wusizo kuthisha kusukela ekuhleleni ikilasi lakhe kuze kube wenza umsebenzi wosuku nosuku.
R 30,35 R 35,71

Mina

Lezi zincwadi zezithombe zithuthukisa ikhono lokwakha izithombe engqondweni yomfundi nezindlela ezifanele zokufunda: ukuhamba kweso lisuka esandleni sokunxele kuya kwesokudla; nokuqala phezulu uye phansi. Lezi zincwadi ziyishumi sezizonke.
R 51,00 R 60,00

Izilwane

Lezi zincwadi zezithombe zithuthukisa ikhono lokwakha izithombe engqondweni yomfundi nezindlela ezifanele zokufunda: ukuhamba kweso lisuka esandleni sokunxele kuya kwesokudla; nokuqala phezulu uye phansi. Lezi zincwadi ziyishumi sezizonke.
R 51,00 R 60,00

Masizigcine

Lezi zincwadi zezithombe zithuthukisa ikhono lokwakha izithombe engqondweni yomfundi nezindlela ezifanele zokufunda: ukuhamba kweso lisuka esandleni sokunxele kuya kwesokudla; nokuqala phezulu uye phansi. Lezi zincwadi ziyishumi sezizonke.
R 51,00 R 60,00

Numeracy Kit

R 8 198,00