Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category isiXhosa Readers

isiXhosa Readers

isiXhosa Readers
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Botshelo Jwa Ga Kgosi Albert S Moroka

Lokwalonyana lo, le fa le kwadilwe ka ga botshelo jwa ga Kgosi Albert Setlogelo Moroka, le dira gape fela jaaka tshedimoso ya dingwao tsa Batswana
R 97,75 R 115,00

Gcina umzimba wakho usempilweni

Olu luhlu lweencwadi lulandelayo luqulethe inkqubo yezifundo kwisiseko sesiXhosa. Uyakhuthazwa titshala ukuba ulusebenzise kangangoko ukuphuhlisa izakhono zabafundi bathethe, bafunde, baqiqe, baqonde, babhale bazobe. Nazi indi iincwadi ezikhoyo.
R 97,75 R 115,00

Amalungelo ethu!

Olu luhlu lweencwadi lulandelayo luqulethe inkqubo yezifundo kwisiseko sesiXhosa. Uyakhuthazwa titshala ukuba ulusebenzise kangangoko ukuphuhlisa izakhono zabafundi bathethe, bafunde, baqiqe, baqonde, babhale bazobe. Nazi indi iincwadi ezikhoyo.
R 97,75 R 115,00

Amaxesha onyaka

Olu luhlu lweencwadi lulandelayo luqulethe inkqubo yezifundo kwisiseko sesiXhosa.
R 29,32 R 34,50

Edolophini

Olu luhlu lweencwadi lulandelayo luqulethe inkqubo yezifundo kwisiseko sesiXhosa.
R 29,32 R 34,50

Amanani

This series of books contain IsiXhosa Learning Programme. The teacher is encouraged to maximally use them to develop learners' speaking, reading, comprehension and writing skill.
R 97,75 R 115,00

Amalungelo ethu

Olu luhlu lweencwadi lulandelayo luqulethe inkqubo yezifundo kwisiseko sesiXhosa.
R 29,32 R 34,50

Abantu abasincedayo

Olu luhlu lweencwadi lulandelayo luqulethe inkqubo yezifundo kwisiseko sesiXhosa.
R 29,32 R 34,50

Abantu abasincedayo: Gr R: Incwadi enKulu 7

This series of books contain IsiXhosa Learning Programme. The teacher is encouraged to maximally use them to develop learners' speaking, reading, comprehension and writing skill.
R 97,75 R 115,00

Amaxesha onyaka: Gr R: Incwadi enKulu 5

This series of books contain IsiXhosa Learning Programme. The teacher is encouraged to maximally use them to develop learners' speaking, reading, comprehension and writing skill.
R 97,75 R 115,00

Ezobuchwepheshe

Olu luhlu lweencwadi lulandelayo luqulethe inkqubo yezifundo kwisiseko sesiXhosa.
R 29,32 R 34,50

Amakhaya ethu

Olu luhlu lweencwadi lulandelayo luqulethe inkqubo yezifundo kwisiseko sesiXhosa.
R 29,32 R 34,50