Close
You have no items in your shopping cart.

Dear customer, please note that any orders placed on or after 20 December 2019 will only be dispatched from the 13th of January 2020.

Search
Picture for category Setswana Home Language

Setswana Home Language

Setswana Home Language
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Platinum le re tlhabetse CAPS

What makes the Platinum le re tlhabetse course unique? Interesting chapter openers and chapter outcomes; glossary and index; language toolbox; wordlists; detailed contents page; chapter summary in the teacher's guide.
R 212,50 R 250,00

Setswana Tota : Mophato wa 8 : Buka ya go Buisa

Buka ya Setswana Tota Mophato wa 7-9, ke nngwe ya dibuka tsa motseletsele wa dibuka tsa Setswana Puo ya Gae. Setswana Tota e na le dikarolo tse di latelang: Buka ya Barutwana, Buka ya go Buisa le Kaedi ya Morutabana.
R 65,57 R 77,14

Setswana Tota : Mophato wa 8 : Kaedi ya Morutabana

Buka ya Setswana Tota Mophato wa 7-9, ke nngwe ya dibuka tsa motseletsele wa dibuka tsa Setswana Puo ya Gae. Setswana Tota e na le dikarolo tse di latelang: Buka ya Barutwana, Buka ya go Buisa le Kaedi ya Morutabana.
R 160,29 R 188,58

Setswana Tota : Mophato wa 8 : Buka ya Barutwana

Go bonolo go dirisa dibuka tse ka gonne kagego le tsamaiso ya tsona e letelege bonolo,mme di ikamaganya le Pegelo ya Pholisi ya Bosetshaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo.
R 138,42 R 162,85

Platinum Le Re Tlhabetse: Grade 8: Reader

E a gaisa gonne e kwadilwe ke ditswerere tsa bakwadi go akaretsa CAPS. E a gaisa gonne e na le ditshwantsho le ditiro tseo di ikaeletseng go tokafatsa dipholo le go natlafatsa barutwana.
R 114,75 R 135,00

Platinum le re tlhabetse CAPS: Platinum Le Re Tlhabetse: Grade 8: Learner's book Gr 8: Learner's Book

E a gaisa gonne e kwadilwe ke ditswerere tsa bakwadi go akaretsa CAPS. E a gaisa gonne e na le ditshwantsho le ditiro tseo di ikaeletseng go tokafatsa dipholo le go natlafatsa barutwana.
R 149,60 R 176,00