Close
You have no items in your shopping cart.

Dear customer, please note that any orders placed on or after 20 December 2019 will only be dispatched from the 13th of January 2020.

Search
Picture for category isiNdebele Home Language

isiNdebele Home Language

isiNdebele Home Language
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Platinum Nasi-ke Isikhethu Igreyidi 8 Incwadi Katitjhere (Includes Extension and Remediation Worksheet Book)

Izehlakalo zezinga eliphezulu ze-CAPS kanye nokobana itlolwe batloli ababosolwazi.; Imifanekiso esezingeni eliphezulu kanye nemisebenzi ukwenza ngcono imiphumela kanye nokukhuthaza abafundi.; Isekelo elisezingeni eliphezulu likatitjhere ukonga isikhathi n
R 212,50 R 250,00

Platinum Nasi-ke Isikhethu: Platinum Nasi-ke Isikhethu: Grade 8: Reader Gr 8: Reader

Izehlakalo zezinga eliphezulu ze-CAPS kanye nokobana itlolwe batloli ababosolwazi. Imifanekiso esezingeni eliphezulu kanye nemisebenzi ukwenza ngcono imiphumela kanye nokukhuthaza abafundi.
R 114,75 R 135,00

Platinum nasi-ke isikhethu: Platinum Nasi-ke Isikhethu: Grade 8: Learner's book Gr 8: Learner's Book

Izehlakalo zezinga eliphezulu ze-CAPS kanye nokobana itlolwe batloli ababosolwazi. Imifanekiso esezingeni eliphezulu kanye nemisebenzi ukwenza ngcono imiphumela kanye nokukhuthaza abafundi.
R 149,60 R 176,00