Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Tshivenda
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Platinum Kha Ri Shele Mulenzhe

Nyangaredzo ya CAPS ya mathakheni nahone yo ?walwa nga vha?wali makone.; Zwifanyiso zwa mathakheni na mishumo ya u khwinisa mvelelo na u tutuwedza vhagudi.; Thikhedzo ya vhadededzi ya mathakheni u itela u vhulunga tshifhinga na u leludza u funza.
R 140,25 R 165,00

Platinum Kha Ri Shele Mulenzhe: Gireidi 7: Bugu ya u vhala : Platinum Tshivenda Home Language Grade 7 Reader

Nyangaredzo ya CAPS ya mathakheni nahone yo ?walwa nga vha?wali makone.; Zwifanyiso zwa mathakheni na mishumo ya u khwinisa mvelelo na u tutuwedza vhagudi.; Thikhedzo ya vhadededzi ya mathakheni u itela u vhulunga tshifhinga na u leludza u funza.
R 105,40 R 124,00

Ndi zwa hashu: Gireidi 7: Nganea na mishumo

This eBook is in ePDF format, which enables you to: View the entire book offline on desktop or tablet.; Search for and highlight text; and Add and edit personal notes directly in your eBook.
R 79,05 R 93,00