Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category Setswana Home Language

Setswana Home Language

Setswana Home Language
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Platinum le re tlhabetse CAPS: Gr 7: Teacher's guide

What makes the Platinum le re tlhabetse course unique? Interesting chapter openers and chapter outcomes; glossary and index; language toolbox; wordlists; detailed contents page; chapter summary in the teacher's guide.
R 293,00

Setswana Tota : Mophato wa 7 : Buka ya go Buisa

Buka ya Setswana Tota Mophato wa 7-9, ke nngwe ya dibuka tsa motseletsele wa dibuka tsa Setswana Puo ya Gae. Setswana Tota e na le dikarolo tse di latelang: Buka ya Barutwana, Buka ya go Buisa le Kaedi ya Morutabana.
R 74,29

Setswana Tota : Mophato wa 7 : Kaedi ya Morutabana

Buka ya Setswana Tota Mophato wa 7-9, ke nngwe ya dibuka tsa motseletsele wa dibuka tsa Setswana Puo ya Gae. Setswana Tota e na le dikarolo tse di latelang: Buka ya Barutwana, Buka ya go Buisa le Kaedi ya Morutabana.
R 217,14

Setswana Tota : Mophato wa 7 : Buka ya Barutwana

Buka ya Setswana Tota Mophato wa 7-9, ke nngwe ya dibuka tsa motseletsele wa dibuka tsa Setswana Puo ya Gae. Setswana Tota e na le dikarolo tse di latelang: Buka ya Barutwana, Buka ya go Buisa le Kaedi ya Morutabana.
R 187,14

Platinum le re tlhabetse CAPS: Platinum Le Re Tlhabetse: Grade 7: Learner's book Gr 7: Learner's Book

E a gaisa gonne e kwadilwe ke ditswerere tsa bakwadi go akaretsa CAPS. E a gaisa gonne e na le ditshwantsho le ditiro tseo di ikaeletseng go tokafatsa dipholo le go natlafatsa barutwana.
R 193,00

Ga ke maaka: Grade 7: Novel and study notes

Tlotlego le Pila ba mo mophatong wa materiki mme ba ratana lwa "o ka swa nka go ja". Popi ke tsala ya ga Pila, o rata Tlotlego o bile o a mo ipatlela. Mokhino o na le sekgopi le Tlotlego.
R 109,00

Platinum le re tlhabetse CAPS

E a gaisa gonne e kwadilwe ke ditswerere tsa bakwadi go akaretsa CAPS. E a gaisa gonne e na le ditshwantsho le ditiro tseo di ikaeletseng go tokafatsa dipholo le go natlafatsa barutwana.
R 145,00