Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category isiZulu Readers

isiZulu Readers

isiZulu Readers
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Siyazungeza : Ibanga 4 : Incwadi Yesithupha

Kule ncwadi uzofunda izindatshana ezincane ezehlukene ezimayelana nohambo oluthile. Kukhona abahamba edolobheni bebona izinto ezehlukene, abahamba ngetekisi lapho sitholaulwazi mayelana nokuchitha usuk.
R 57,68 R 67,86

Noma Kanjani : Ibanga 4 : Incwadi Yesihlanu

UThobi unako konke okudingeka empilweni, umndeni nekhaya. Umlilo owabhebhetheka washisa amahlathi namakhaya wamshiya engenakhaya namalunga omndeni wakhe elimele. Usala nomfowabo omncane okumele amnakekele.
R 57,68 R 67,86

Masihambisane : Ibanga 4 : Imibhalo Yobuciko

Lezi zincwadi zibhalelwe abafundi bamabanga aphakathi (Intermediate Phase). Zikhona nezamabanga aphansi (Foundation Phase). Zibhalwe ngendlela yokuba zizifeze zonke izidingo zika-CAPS.
R 60,72 R 71,43

IsiZulu Soqobo : Ibanga 4 : Incwadi Yokufunda

lsiZulu (Zulu) Soqobo ; Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ulimi lwesiisiZulu (Zulu) kusukela emabangeni 1 kuya ku-3 (Grades 1-3) ezingeni lemfundo eyisisekelo (Foundation phase).
R 60,72 R 71,43