Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category Phonics

Phonics

Phonics
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Masihambisane Kabusha

Lezi zincwadi zihlelwe kanje: Incwadi kaThisha, incwadi yokubhala, incwadi yohlelo lwemisindo kanye nezincwadi zokufunda.
R 29,74 R 34,99

IsiXhosa Ngumdiliya

Incwadi katitshala ihlelwe yalungiselelwa ukuze ixhobise utitshala ukuba akwazi ukuzisebenzisa kakuhle ezi ncwadi, imcebisa okuninzi okumalunga nokufundiswa nokubhalwa kakuhle kwezandi.
R 48,57 R 57,14

IsiZulu sethu escebile phonics

Uhlu lwezincwadi lsiZulu Sethu Esicebile Ukufundwa Kwemisindo Nezinhlamvu lbanga 3, luhlelwe kanje: Uhlelo Lwemisindo Namakhadi: lncwadi equkethe uhlelo lwemisindo yonke efundwa kuleli banga.
R 60,04 R 70,64

IsiZulu sethu

Eziyimibala ezinezindaba ebangeni ngalinye.
R 30,60 R 36,00

IsiZulu sethu

Eziyimibala ezinezindaba ebangeni ngalinye.
R 30,60 R 36,00

IsiZulu sethu

Eziyimibala ezinezindaba ebangeni ngalinye.
R 30,60 R 36,00

IsiZulu sethu: Level 1: Gr 3: Reader

Eziyimibala ezinezindaba ebangeni ngalinye.
R 30,60 R 36,00

IsiZulu soqobo

Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ukufundwa kwemisindo olimini lwesiZulu kusukela ebangeni lokuqala (Grade 1) kuya kwelesithathu (Grade 3).
R 31,46 R 37,01

IsiZulu soqobo

Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ukufundwa kwemisindo olimini lwesiZulu kusukela ebangeni lokuqala (Grade 1) kuya kwelesithathu (Grade 3).
R 31,46 R 37,01

IsiZulu soqobo

Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ukufundwa kwemisindo olimini lwesiZulu kusukela ebangeni lokuqala (Grade 1) kuya kwelesithathu (Grade 3).
R 31,46 R 37,01

IsiZulu soqobo

Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ukufundwa kwemisindo olimini lwesiZulu kusukela ebangeni lokuqala (Grade 1) kuya kwelesithathu (Grade 3).
R 32,60 R 38,35