Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category Setswana Home Language

Setswana Home Language

Setswana Home Language
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Setswana tota phonics

Lenaane la Dibuka tsa Medumo la Setswana Tota, le kwaletswe baithuti ba Setswana Puo ya Gae. Dibuka tse di kwaletswe Kgato ya Motheo. Re fitlhelela dibukana tse di latelang mo lenaaneng le.
R 39,95 R 47,00

Setswana tota phonics

Lenaane la Dibuka tsa Medumo la Setswana Tota, le kwaletswe baithuti ba Setswana Puo ya Gae. Dibuka tse di kwaletswe Kgato ya Motheo. Re fitlhelela dibukana tse di latelang mo lenaaneng le.
R 39,95 R 47,00

Setswana Tota Buka ya Boraro: Kereiti 3

Lenaane la Dibuka tsa Medumo la Setswana Tota, le kwaletswe baithuti ba Setswana Puo ya Gae. Dibuka tse di kwaletswe Kgato ya Motheo. Re fitlhelela dibukana tse di latelang mo lenaaneng le.
R 39,95 R 47,00

Platinum le re tlhabetse

E a gaisa gonne e kwadilwe ke ditswerere tsa bakwadi go akaretsa CAPS. E a gaisa gonne e na le ditshwantsho le ditiro tseo di ikaeletseng go tokafatsa dipholo le go natlafatsa barutwana.
R 298,35 R 351,00

Setswana Tota Buka ya Ntlha : Kereiti 3

Lenaane la Dibuka tsa Medumo la Setswana Tota, le kwaletswe baithuti ba Setswana Puo ya Gae. Dibuka tse di kwaletswe Kgato ya Motheo. Re fitlhelela dibukana tse di latelang mo lenaaneng le.
R 39,95 R 47,00