Close
You have no items in your shopping cart.

Dear customer, please note that any orders placed on or after 20 December 2019 will only be dispatched from the 13th of January 2020.

Search
Sesotho
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Tsohle-hara-e le nngwe: Mananeo a Ho Ithuta a Hokahaneng: Grade 3: Teacher's book plus CD

The all-in-one series for Sesotho home language for Grades 1-3 is approved in terms of the Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS).
R 207,20 R 259,00

Platinum sesotho sa nnete

Kakaretso e babatsehang ya CAPS e ngotsweng ke bangodi ba hlwahhlwa. Ditshwantsho le mesebetsi e babatsehang ho ka ntlafatsa diphetho le ho kgothatsa baithuti. Tshehetso e babatsehang ya titjhere ho boloka nako le ho nolofatsa ho ruta. Boleng bo babatseha
R 156,92 R 184,61

Sebedisa hlooho ya hao

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele.
R 40,30 R 47,41