Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Sesotho
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Platinum a re sogeng thari CAPS

E tSwa pele ka go akaretSa dinyakwa tSa CAPS ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa. E tSwa pele ka diswantSho tSa go kgahliSa le meSongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuSa go hlabolla dipoelo le go hlohleletSa baithuti.
R 236,30 R 278,00

Platinum a re sogeng thari

E tSwa pele ka go akaretSa dinyakwa tSa CAPS ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa. E tSwa pele ka diswantSho tSa go kgahliSa le meSongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuSa go hlabolla dipoelo le go hlohleletSa baithuti.
R 75,65 R 89,00

Kagiso readers

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3).
R 212,50 R 250,00

Matsatsi a tswalo

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele.
R 39,44 R 46,40

Kagiso Reader: Letlotlo kapa matlakala? : Kereiti 3 : Book 5

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3).
R 40,30 R 47,41

Kagiso Reader: Ntwa : Kereiti 3 : Book 2

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele.
R 39,44 R 46,40

Ketane e lahlehileng

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3).
R 39,44 R 46,40

Kagiso Reader: Tsamaya hantle : Kereiti 3 : Book 1

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically.
R 39,44 R 46,40