Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Sepedi
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Kagiso Reader: Grade 3: Teacher's Guide (NCS)

This grated reading scheme for the Foundation Phase enables learners to develop literacy skills incrementally and with confidence.
R 212,50 R 250,00

Tsebamerafe Ye Mengwe Ya Afrika Borwa: Spot On Sepedi: Tseba merafe ye mengwe ya Afrika Borwa: Mphato 3: Padiso Gr 3: Reader

A re hlohloletseng barutwana go bala!. Dipuku tsa go bala tsa Spot On di na le dikanegelo tsa go kgahlisa tsa Afrika Borwa, batseakarolo ba go fapafapana le diswantsho tse dibotse go kgahla le go hlohloletsa barutwana gore ba kganyoge go bala. Dipuku tsa go bala tsa Spot On di thomilwe ke sehlopha sa ditsebi tsa maleme a maleba gammogo le barutisi.
R 51,00 R 60,00

Spot On Sepedi: Uhuru o thoma sekolo se seswa: Mphato 3: Padiso

A re hlohloletseng barutwana go bala!. Dipuku tsa go bala tsa Spot On di na le dikanegelo tsa go kgahlisa tsa Afrika Borwa, batseakarolo ba go fapafapana le diswantsho tse dibotse go kgahla le go hlohloletsa barutwana gore ba kganyoge go bala. Dipuku tsa go bala tsa Spot On di thomilwe ke sehlopha sa ditsebi tsa maleme a maleba gammogo le barutisi.
R 51,00 R 60,00

Spot On Sepedi: Dimaka tsa lefaufaung: Mphato 3: Padiso

A re hlohloletseng barutwana go bala!. Dipuku tsa go bala tsa Spot On di na le dikanegelo tsa go kgahlisa tsa Afrika Borwa, batseakarolo ba go fapafapana le diswantsho tse dibotse go kgahla le go hlohloletsa barutwana gore ba kganyoge go bala. Dipuku tsa go bala tsa Spot On di thomilwe ke sehlopha sa ditsebi tsa maleme a maleba gammogo le barutisi.
R 51,00 R 60,00

Spot On Sepedi: Tau e hloka tebogo: Mphato 3: Padiso

A re hlohloletseng barutwana go bala!. Dipuku tsa go bala tsa Spot On di na le dikanegelo tsa go kgahlisa tsa Afrika Borwa, batseakarolo ba go fapafapana le diswantsho tse dibotse go kgahla le go hlohloletsa barutwana gore ba kganyoge go bala. Dipuku tsa go bala tsa Spot On di thomilwe ke sehlopha sa ditsebi tsa maleme a maleba gammogo le barutisi.
R 51,00 R 60,00

Spot On Sepedi: Pheta ya Mebala: Mphato 3: Padiso

A re hlohloletseng barutwana go bala!. Dipuku tsa go bala tsa Spot On di na le dikanegelo tsa go kgahlisa tsa Afrika Borwa, batseakarolo ba go fapafapana le diswantsho tse dibotse go kgahla le go hlohloletsa barutwana gore ba kganyoge go bala. Dipuku tsa go bala tsa Spot On di thomilwe ke sehlopha sa ditsebi tsa maleme a maleba gammogo le barutisi.
R 51,00 R 60,00