Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category Sesotho Readers

Sesotho Readers

Sesotho Readers
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Kagiso readers

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically.
R 213,35 R 251,00

Kagiso Reader: Leino : Kereiti 2 : Book 2

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele.
R 36,01 R 42,37

Buka ya diketsahalo tsa ditaba

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele.
R 36,01 R 42,37

Mokuto wa Zola

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele.
R 37,73 R 44,39

Masopo

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele.
R 37,73 R 44,39

Dintho tse fofang

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically.
R 37,73 R 44,39

Ka moo o ka etsang dintho tsa pampiri ka teng

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically.
R 37,73 R 44,39

Mangola a mabedi

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele.
R 36,01 R 42,37