Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category Sepedi Literature

Sepedi Literature

Sepedi Literature
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Kagiso Readers Workbook Sepedi (Phonics)

Kagiso Readers e hwetsagala go Kreiti ya 1, 2 le 3 ka seAfrikaans, seEnglish, isiZulu, isiXhosa, isiNdebele, Sesotho, Setswana, Xitsonga, Sepedi, Tshivenda le SiSwati.
R 50,15 R 59,00

Kagiso Readers

This grated reading scheme for the Foundation Phase enables learners to develop literacy skills incrementally and with confidence.
R 213,35 R 251,00

Kagiso Reader: Mangwalo a mabedi (NCS) : Grade 2 : Book 1

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically.
R 46,75 R 55,00

Spot On Sepedi: Maikutlo a Tshepo : Mphato 2 : Padiso

A re hlohloletseng barutwana go bala!. Dipuku tsa go bala tsa Spot On di na le dikanegelo tsa go kgahlisa tsa Afrika Borwa, batseakarolo ba go fapafapana le diswantsho tse dibotse go kgahla le go hlohloletsa barutwana gore ba kganyoge go bala. Dipuku tsa go bala tsa Spot On di thomilwe ke sehlopha sa ditsebi tsa maleme a maleba gammogo le barutisi.
R 51,00 R 60,00