Close
You have no items in your shopping cart.

Dear customer, please note that any orders placed on or after 20 December 2019 will only be dispatched from the 13th of January 2020.

Search
Picture for category isiZulu Home Language

isiZulu Home Language

isiZulu Home Language
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Isizulu Sethu : Ibanga 2 : Incwadi Yomfundi

Uhlelo lwezincwadi lsiisiZulu (Zulu) Sethu lbanga 1: Lolu hlelo luyizingxenye ezintathu. lncwadi Yomfundi Le ncwadi iyingxenye eyisisekelo salolu hlelo ngoba izifundo eziningi ezikuyona zihambelana nezikwezinye izingxenye zalolu hlelo.
R 100,34 R 118,05

IsiZulu soqobo

Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ulimi lwesiisiZulu (Zulu) kusukela emabangeni 1 kuya ku-3 (Grade 1-3) ezingeni lemfundo eyisisekelo (Foundation Phase).
R 42,88 R 50,45

IsiZulu Soqobo : Ibanga 2 : Incwadi Kathisha

Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ulimi lwesiZulu kusukela emabangeni 1 kuya ku-3 (Grade 1-3) ezingeni lemfundo eyisisekelo.
R 100,34 R 118,05

Isizulu Sethu : Ibanga 2 : Incwadi Yokusebenzela

Uhlelo lwezincwadi lsiisiZulu (Zulu) Sethu lbanga 2: Lolu hlelo luyizingxenye ezintathu. 1. lncwadi Yomfundi: Le ncwadi iyingxenye eyisisekelo salolu hlelo ngoba izifundo eziningi ezikuyona zihambelana nezikwezinye izingxenye zalolu hlelo.
R 42,88 R 50,45

Isizulu Sethu : Ibanga 2 : Incwadi Kathisha

Lolu hlelo luhlelwe lwahambisana ncimishi nesiTatimende SikaZwelonke senQubo mgomo yokuFunda nokuHlola. Kuhlelwe izigaba eziyi-12 kwaba ngumsebenzi owanele unyaka wonke. Lolu hlelo luyizingxenye ezintathu
R 79,77 R 93,85

IsiZulu Soqobo : Ibanga 2 : Incwadi Yomfundi

lsiZulu (Zulu) Soqobo ; Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ulimi lwesiisiZulu (Zulu) kusukela emabangeni 1 kuya ku-3 (Grades 1-3) ezingeni lemfundo eyisisekelo (Foundation phase).
R 79,77 R 93,85