Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category isiXhosa Readers

isiXhosa Readers

isiXhosa Readers
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Hola! Masifunde: Gr 2: Teacher's notes for pack 1

The Hola! Masifunde series ensures that foundation phase learners are able to read with understanding. These books focus mainly on phonics as a method of teaching reading. Consisting of interesting stories that engage learners, the books are designed to suit learners at different reading levels in each class.
R 66,95

Hola! Masifunde: Gr 2: Teacher's notes for pack 2

The Hola! Masifunde series ensures that foundation phase learners are able to read with understanding. These books focus mainly on phonics as a method of teaching reading. Consisting of interesting stories that engage learners, the books are designed to suit learners at different reading levels in each class.
R 66,95

Hola! Masifunde: Gr 2: Pack of 4 posters

The Hola! Masifunde series ensures that foundation phase learners are able to read with understanding. These books focus mainly on phonics as a method of teaching reading. Consisting of interesting stories that engage learners, the books are designed to suit learners at different reading levels in each class.
R 317,95

Amawele atyelela kwamalume nomanye amabali: Big book 1: Gr 2

The Hola! Masifunde series ensures that foundation phase learners are able to read with understanding. These books focus mainly on phonics as a method of teaching reading. Consisting of interesting stories that engage learners, the books are designed to suit learners at different reading levels in each class.
R 236,95

Bancwina Bepenapena: Bancwina bepenapena nomanye amabali: Big book 2: Gr 2 Gr 2 Big book 2

The Hola! Masifunde series ensures that foundation phase learners are able to read with understanding. These books focus mainly on phonics as a method of teaching reading. Consisting of interesting stories that engage learners, the books are designed to suit learners at different reading levels in each class.
R 236,95

Abahlobo bayazonwabisa : Book 2 : Gr R - 1: Big book

Iincwadi zoluhlu lwakwa-CUB ziincwadi zokufunda ezicwangciswe ngobunono, nezifaka uthando lokufunda kubafundi bamaBanga aphantsi. Yenziwe yalungiselelwa abafundi be-Afrika esezantsi abasebancinci zilungiswe ngababhali baseMzantsi Afrika.
R 103,99

Abahlobo badada eda: Book 1: Gr R - 1: Big book

Iincwadi zoluhlu lwakwa-CUB ziincwadi zokufunda ezicwangciswe ngobunono, nezifaka uthando lokufunda kubafundi bamaBanga aphantsi. Yenziwe yalungiselelwa abafundi be-Afrika esezantsi abasebancinci zilungiswe ngababhali baseMzantsi Afrika.
R 103,99