Close
You have no items in your shopping cart.

Dear customer, please note that any orders placed on or after 20 December 2019 will only be dispatched from the 13th of January 2020.

Search
Picture for category Sepedi Literature

Sepedi Literature

Sepedi Literature
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Ga le batswadi ba selo (2015 Edition)

Ga le batswadi ba selo ke tiragatso ya bophelo gare ga batswadi le bana, kudu lehlakoreng la tlhoriso le go kata. Mathata a ke ao a aparetsego naga gomme a keka bosego le mosegare bjalo ka hlaga.
R 56,10 R 66,00

Todi ya Batlogolo: Grade 12

Todi ya Batlogolo ke kgoboketso ya dingwalotshaba tseo di ngwadilwego ka bothakga yeo go yona go dirilwego dinyakisiso tseo di tseneletsego. Puku e akaretsa dingwalotshaba tsa go swana le dinonwane, direto, diretotumiso, meetlo, dikosa, dithai, dika le diema.
R 119,81 R 140,95

Hlwayang Tsebe

R 138,55 R 163,00

Ke di bone: Gr 10 - 12

Sebolaie o ikhweta a le gare ga lewatle le kgabo ya mollo. Bjalo ka ge mmago ngwana a swara thipa ka bogaleng, mosadi yo o ile a swanelwa ke go twa ka difate go yo selela bana ba gagwe le go ba lokieta bokamoso. Moomo o ile a o humana ka morago ga go katana lebaka le letelele. Le ge a be a sa o rate, mohlako o ile wa mo gapeleta go o tea.
R 157,21 R 184,95

Hlatlegalang

Pukwana ye e ngwadilwe ka mongwalelo wa tshegiso. Ge o e bala, o tla lemoga gore bopelompeta le go duma go ba ramaatlaohle setshabeng ga di hole selo. Mmadi a ka lemoga se ka taolo ya sekolo le ya setshaba.
R 125,80 R 148,00