Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category isiXhosa Home Language

isiXhosa Home Language

isiXhosa Home Language
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Platinum masikhanyise CAPS

Iqulunqwe yazalisekisa iimfuno zeNkcazelo Yepolisi kaZwelonke yeKharityhulam nokuHlola. Olu luhlu lunemifanekiso nemisebenzi enika inkxaso eyaneleyo kubafundi kwaneetitshala.
R 196,35 R 231,00

Isisombululo sethu: Isixhosa (CAPS): Ibanga 12: Incwadi Yomfundi

Isisombululo sethu isiXhosa uLwimi lwaseKhaya Incwadi Yomfundi icwangciselwe ukuxhasa ukufundisa nokufunda eklasini yeLwimi Lwasekhaya ngokunika zonke.
R 127,46 R 149,95

KwaXhosa zibenza zibutya CAPS: Gr 12: Teacher's guide : Home language

Incwadi yolwimi egxininisa kakhulu kwigrama; Incwadi yolwimi egxininisa ekwakhiweni kwezakhono zolwimi; Incwadi yolwimi egxininisa nasekuzilungiseleleni uviwo; Incwadi yolwimi enezicatshulwa zokufundwayo ezongezelelweyo.
R 228,65 R 269,00