Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Setswana
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Platinum Segarona CAPS: Platinum Segarona: Grade 11: Learner's book Gr 11: Learner's Book

E a gaisa gonne e kwadilwe ke ditswerere tsa bakwadi go akaretsa CAPS. E a gaisa gonne e na le ditshwantsho le ditiro tseo di ikaeletseng go tokafatsa dipholo le go natlafatsa barutwana.
R 194,65 R 229,00

Thanya : Grade 11: Teacher's Guide

Thuto ya puo ka go gatelela mokwalo ka kelo tlhoko; Thuto ya puo ka kelo tlhoko ya go aga dithutho tsa puo; Thuto ya puo ka go ela tlhoko go upaakanyetsa ditlhatlhobo; Thuto ya puo ka go tlhaloganya boteng ba yona.
R 228,65 R 269,00

Study & master nkgo ya puo ya Setswana

Blurb in Setswana.
R 216,75 R 255,00

Study & master nkgo ya puo ya Setswana

Blurb in Setswana.
R 289,00 R 340,00

Thanya: Mophato 11: Buka ya Morutwana

Thuto ya puo ka go gatelela mokwalo ka kelo tlhoko. Thuto ya puo ka kelo tlhoko ya go aga dithutho tsa puo. Thuto ya puo ka go ela tlhoko go upaakanyetsa ditlhatlhobo. Thuto ya puo ka go tlhaloganya boteng ba yona
R 208,25 R 245,00

A re boke mmogo

Eno ke kokoano ya morumo le dipoko tsa kanelo tse di kwetsweng ke baboki ka mantlhontlho. A fascinating collection of rhymes and narrative poetry.
R 135,15 R 159,00

A me a kalo

Kokoano eno ya maboko e thusa baithuti go lokolola poko go ya ka melaetsa ya yona. This poetry collection offers a platform for learners to engage with a wide range of poetic forms, styles and themes.
R 130,90 R 154,00

O kgomotso ngwanaka

Lelapa la ga Tsamaelakoo le mo kutlobotlhokong gonne ngwana wa bona e leng Kgomotso ga a kgone go tswelela pele mo dithutong. Tsamaelakoo ga a na mathata ena o a itagelwa.
R 136,85 R 161,00

A ke puo fela

Kgosi Buang o ne a tshola Rebaone le Olebogeng go tla go nna le ena. Mo letlhakoreng Gobusamang o fetoga setsenwa sa go bofiwa ka dikgole. King Buang adopts Rebaone and Olebogeng, while on the other hand, Gobusamang goes insane. Where will it all end?
R 138,55 R 163,00