Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Setswana
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Platinum Segarona CAPS: Platinum Segarona: Grade 11: Learner's book Gr 11: Learner's Book

E a gaisa gonne e kwadilwe ke ditswerere tsa bakwadi go akaretsa CAPS. E a gaisa gonne e na le ditshwantsho le ditiro tseo di ikaeletseng go tokafatsa dipholo le go natlafatsa barutwana.
R 194,65 R 229,00

Thanya : Grade 11: Teacher's Guide

Thuto ya puo ka go gatelela mokwalo ka kelo tlhoko; Thuto ya puo ka kelo tlhoko ya go aga dithutho tsa puo; Thuto ya puo ka go ela tlhoko go upaakanyetsa ditlhatlhobo; Thuto ya puo ka go tlhaloganya boteng ba yona.
R 228,65 R 269,00

Study & master nkgo ya puo ya Setswana

Blurb in Setswana.
R 289,00 R 340,00

Maile maila bonganana: Gr 10 - 12

Mo dikgwetlhong tse dintsi tse bawa Mo dikgwetlhong tse dintsi tse bawa ba gompieno ba lebaganeng le tsona,nngwe ya tsona ke go sa kgone go rennyaa, bogolosegolo mo ditsaleng tse di ka ba susumetsang le go ba rotloetsa gore ba dire dilo tse di duleng mo tseleng.
R 152,11 R 178,95

A ke puo fela

Kgosi Buang o ne a tshola Rebaone le Olebogeng go tla go nna le ena. Mo letlhakoreng Gobusamang o fetoga setsenwa sa go bofiwa ka dikgole. King Buang adopts Rebaone and Olebogeng, while on the other hand, Gobusamang goes insane. Where will it all end?
R 147,90 R 174,00