Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Setswana
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Platinum Segarona CAPS: Platinum Segarona: Grade 11: Learner's book Gr 11: Learner's Book

E a gaisa gonne e kwadilwe ke ditswerere tsa bakwadi go akaretsa CAPS. E a gaisa gonne e na le ditshwantsho le ditiro tseo di ikaeletseng go tokafatsa dipholo le go natlafatsa barutwana.
R 263,00

Thanya : Grade 11: Teacher's Guide

Thuto ya puo ka go gatelela mokwalo ka kelo tlhoko; Thuto ya puo ka kelo tlhoko ya go aga dithutho tsa puo; Thuto ya puo ka go ela tlhoko go upaakanyetsa ditlhatlhobo; Thuto ya puo ka go tlhaloganya boteng ba yona.
R 309,00

Study & master nkgo ya puo ya Setswana

Blurb in Setswana.
R 320,00

Study & master nkgo ya puo ya Setswana

Blurb in Setswana.
R 427,00

Maile maila bonganana: Gr 10 - 12

Mo dikgwetlhong tse dintsi tse bawa Mo dikgwetlhong tse dintsi tse bawa ba gompieno ba lebaganeng le tsona,nngwe ya tsona ke go sa kgone go rennyaa, bogolosegolo mo ditsaleng tse di ka ba susumetsang le go ba rotloetsa gore ba dire dilo tse di duleng mo tseleng.
R 209,95

O kgomotso ngwanaka

Lelapa la ga Tsamaelakoo le mo kutlobotlhokong gonne ngwana wa bona e leng Kgomotso ga a kgone go tswelela pele mo dithutong. Tsamaelakoo ga a na mathata ena o a itagelwa.
R 190,00

Botsang rre: Gr 9 - 12

This is a translation by G. S. Gaetsewe of Tamsanqa's popular and well-known Xhosa play, Buzani Kubawo. It is a drama about love, family relationships, and the conflicts that arise when traditional expectations clash with changing values.
R 187,95