Close
You have no items in your shopping cart.
Search
isiZulu
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Imvunge Yokusa (CAPS Approved): Gr 11

Le ncwadi oyiphethe esandleni sakho yincwadi ebaluleke kakhulu ukuqonda nokujabulela ubuciko bomlomo! Iqukethe izinkondlo ezimnandi ezibhalwe yizimbongi ezahlukahlukene.
R 73,06 R 85,95

Isilulu Selwazi: Grade 10

Isilulu Selwazi libuthelelo lomtlolo-ndabuko ofana: neenolwanakolelo, iinolwanandatjana, iinolwana-nlwana; iinolwana-ngorho, zanje/ zemadorobheni; iinkondlondabuko: Iimbongo zomuntu ngamunye, iimbongo zeenkoro, iingoma zendabuko kanye nezitjho zendabuko: Izaga, izitjho kanye neenrarejo.
R 112,95

Intando ka mufi FET

R 135,11 R 158,95

Ingomuso Yinamuhla: Ingomuso yinamuhla: Gr 10 - 12 Gr 10 - 12

Life at university for Ziya seemed too good to be true. He was living the life and had not a care in the world, until he was faced with a decision he never thought he would have to make at his age. Now the decision will change and shape the rest of his life, he has to do the right thing, the future is today.
R 147,01 R 172,95

Cambridge Eleven Readers: Izindlalifa zamalungel' okufa nokuphila (IsiZulu)

Cambridge Eleven is a growing series of original literature written principally for 13 to 17 year-old readers. Titles are only published in the language they were originally written in. Cambridge Eleven refers to the eleven official languages of South Africa, and not the number of titles in the series.
R 114,75 R 135,00

Impicabadala

Ukwehlukana kwabazali akuvamisanga ukuba nomthelela omuhle ikakhulukazi ezinganeni. Izingane ziphenduka ozulane, futhi zingazi nokuthi ziyokwamukeleka yini yilowo mzali omusha osengene empilweni yomunye wabazali bazo.
R 147,05 R 173,00

Abahluleli

Le ncwadi iqukethe izindaba ezimfushane ezexwayisa umphakathi ngezehlo ezehlela abantu empilweni yabo mihla nezolo. Uma umfundi efunda lencwadi ufumana amasu okuzivikela nokucabanga ngekusasa eliqhakazile. Kanti futhi ifundisa umuntu ukuthi azi ‘umuntu umuntu ngabantu’ Izandla ziyagezana.
R 153,00 R 180,00

Imibengo

Leli iqoqo lezinkondlo ezihlabahlosile ezibhalwe ababhali abanohlonze. Kukhona nengxenye yokuhlaziya izinkondlo kanye nencazelo ngezinhlobo zazo. Leli qoqo lihlangabezana nesidingo sezinkondlo emasekhondari.
R 67,14 R 78,99

Iphisi Nezinyoka

Lena akuyona indaba eyenzeka ngempela, iphupho lami nje. Ngithe angibeke induku ebandla. Ngithi-ke ngingathokoza kakhulu uma zinganda izindatshana zabaqede umatikuletsheni kuphela.
R 124,95 R 147,00