Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category Sepedi Literature

Sepedi Literature

Sepedi Literature
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Ga le batswadi ba selo (2015 Edition)

Ga le batswadi ba selo ke tiragatso ya bophelo gare ga batswadi le bana, kudu lehlakoreng la tlhoriso le go kata. Mathata a ke ao a aparetsego naga gomme a keka bosego le mosegare bjalo ka hlaga.
R 56,10 R 66,00

Hlwayang Tsebe

R 138,55 R 163,00

Ke di bone: Gr 10 - 12

Sebolaie o ikhweta a le gare ga lewatle le kgabo ya mollo. Bjalo ka ge mmago ngwana a swara thipa ka bogaleng, mosadi yo o ile a swanelwa ke go twa ka difate go yo selela bana ba gagwe le go ba lokieta bokamoso. Moomo o ile a o humana ka morago ga go katana lebaka le letelele. Le ge a be a sa o rate, mohlako o ile wa mo gapeleta go o tea.
R 157,21 R 184,95

Hlatlegalang

Pukwana ye e ngwadilwe ka mongwalelo wa tshegiso. Ge o e bala, o tla lemoga gore bopelompeta le go duma go ba ramaatlaohle setshabeng ga di hole selo. Mmadi a ka lemoga se ka taolo ya sekolo le ya setshaba.
R 125,80 R 148,00