Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Sepedi
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Ga le batswadi ba selo (2015 Edition)

Ga le batswadi ba selo ke tiragatso ya bophelo gare ga batswadi le bana, kudu lehlakoreng la tlhoriso le go kata. Mathata a ke ao a aparetsego naga gomme a keka bosego le mosegare bjalo ka hlaga.
R 76,00

Oxford lebone CAPS: Gr 10: Teacher's guide : Home language

Oxford Lebone ke lenaneo leo le lekanyeditswego la Leleme la Gae leo le somiswago ke barutisi ba Afrika Borwa. E humile ka diteng go netefatsa kakaretso ka botlalo ya Setatamente sa Pholisi ya Setshaba sa Lenaneothuot le Kelo (CAPS).
R 228,95

Oxford lebone CAPS

Oxford Lebone ke lenaneo leo le lekanyeditswego la Leleme la Gae leo le somiswago ke barutisi ba Afrika Borwa. E humile ka diteng go netefatsa kakaretso ka botlalo ya Setatamente sa Pholisi ya Setshaba sa Lenaneothuot le Kelo (CAPS).
R 219,95

Platinum Maths: Platinum mathematics: Grade 7 - 9: Wallcharts Gr 7 - 9: Wallchart

Superior CAPS coverage and written by expert authors. Superior illustrations and activities to improve results and motivate learners. Superior teacher support to save time and make teaching easy. Superior quality = exam success!.
R 461,00

Go fetogile

Go fetogile e hlalosa ka ga dilwana tseo di diragalago maphelong a batho matsatsing a lehono, bjalo ka basadi bao ba hlorisago banna ba bona.
R 102,64