Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category Sesotho Readers

Sesotho Readers

Sesotho Readers
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Kagiso Reader Grade 1 Workbook (NCS) : Grade 1

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically.
R 43,35 R 51,00

Kagiso Reader: Annie o thusa metswalle ya hae : Kereiti 1 : Book 14

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele.
R 36,01 R 42,37

Ha re bapale

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele.
R 32,58 R 38,33

Kagiso Reader: Buka ya Marie : Kereiti 1 : Book 5

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele.
R 32,58 R 38,33

Kagiso Reader: Leeto la boithabiso : Kereiti 1 : Book 10

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically.
R 32,58 R 38,33

Ha ke e fumane

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically.
R 32,58 R 38,33