Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category isiZulu Readers

isiZulu Readers

isiZulu Readers
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Impumelelo Kwilitheresi : Ibanga 1 : Incwadi Yokufunda 6 : Ukuhogela nokuthinta (CAPS)

Impumelelo Kwilitheresi is a home language course developed especially for the Literacy learning programme in the Revised National Curriculum Statement (NCS).
R 35,00

Breakthrough to Zulu

Impumelelo Kwilitheresi is a home language course developed especially for the Literacy learning programme in the Revised National Curriculum Statement (NCS).
R 35,00

Esikoleni

Impumelelo kwilitheresi is a home language course developed especially for the literacy learning programme in the Revised National Curriculum Statement (NCS). This pioneering course was developed by the Molteno project and has achieved remarkable results in both South Africa and other sub-Saharan African counties.
R 35,00

Ekhaya

Impumelelo kwilitheresi is a home language course developed especially for the literacy learning programme in the Revised National Curriculum Statement (NCS). This pioneering course was developed by the Molteno project and has achieved remarkable results in both South Africa and other sub-Saharan African counties.
R 35,00

Breakthrough to Zulu

Impumelelo Kwilitheresi is a home language course developed especially for the Literacy learning programme in the Revised National Curriculum Statement (NCS).
R 35,00

Abangani babhukuda edamini : Big Book 1 : Gr R - 1: Big book

Lolu chungechunge lwezincwadi luhlelwe ngendlela ehambisana nebanga lomfundi. Lufundisa luphinde lutshale uthando lokufunda izincwadi kubafundi bamaBanga aphansi.
R 103,85

Abangani bayazijabulisa: Book 2: Gr R - 1: Big book

Lolu chungechunge lwezincwadi luhlelwe ngendlela ehambisana nebanga lomfundi. Lufundisa luphinde lutshale uthando lokufunda izincwadi kubafundi bamaBanga aphansi.
R 103,85

Abangane: Reader 1: Gr R -1

Izincwadi zakwaKagiso yimisebenzi yokufunda ehleliwe yaseNingizimu Afrika ebhekiswe emazingeni aphansi emfundo (Izigaba R-3). Lezi zincwadi ziyatholakala ngalezi zilimi ezilandelayo: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi kanye nesiNdebele.
R 60,00

Heinie Gaan Skool Toe: Kollig Op Afrikaans: Heinie gaan skool toe: Graad 1: Leesboek Gr 1: Klein Leesboek

Kry jou leerders om te lees!. Kollig Op-leesboeke bevat prettige Suid-Afrikaanse stories, interessante karakters en mooi illustrasies om die leerders opgewonde te maak om te lees. Kollig Op-leesboeke is ontwikkel deur ’n span taalspesialiste, onderwysers en storievertellers.
R 72,00

Hoe Kom Ek Daar: Kollig Op Afrikaans: Hoe kom jy daar?: Graad 1: Leesboek Gr 1: Klein Leesboek

Kry jou leerders om te lees!. Kollig Op-leesboeke bevat prettige Suid-Afrikaanse stories, interessante karakters en mooi illustrasies om die leerders opgewonde te maak om te lees. Kollig Op-leesboeke is ontwikkel deur ’n span taalspesialiste, onderwysers en storievertellers.
R 72,00