Close
You have no items in your shopping cart.
Search
isiZulu
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Breakthrough to Zulu

Impumelelo Kwilitheresi is a home language course developed especially for the Literacy learning programme in the Revised National Curriculum Statement (NCS).
R 25,72 R 30,26

Breakthrough to Zulu

Impumelelo Kwilitheresi is a home language course developed especially for the Literacy learning programme in the Revised National Curriculum Statement (NCS).
R 25,72 R 30,26

Abangani babhukuda edamini : Big Book 1 : Gr R - 1: Big book

Lolu chungechunge lwezincwadi luhlelwe ngendlela ehambisana nebanga lomfundi. Lufundisa luphinde lutshale uthando lokufunda izincwadi kubafundi bamaBanga aphansi.
R 76,50 R 90,00

Abangani bayazijabulisa: Book 2: Gr R - 1: Big book

Lolu chungechunge lwezincwadi luhlelwe ngendlela ehambisana nebanga lomfundi. Lufundisa luphinde lutshale uthando lokufunda izincwadi kubafundi bamaBanga aphansi.
R 76,50 R 90,00

Abangane: Reader 1: Gr R -1

Izincwadi zakwaKagiso yimisebenzi yokufunda ehleliwe yaseNingizimu Afrika ebhekiswe emazingeni aphansi emfundo (Izigaba R-3). Lezi zincwadi ziyatholakala ngalezi zilimi ezilandelayo: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi kanye nesiNdebele.
R 42,50 R 50,00

Ek is Die Wind: Kollig Op Afrikaans: Ek is die wind: Graad 1: Grootboek Gr 1: Groot Leesboek

Kry jou leerders om te lees!. Kollig Op-leesboeke bevat prettige Suid-Afrikaanse stories, interessante karakters en mooi illustrasies om die leerders opgewonde te maak om te lees. Kollig Op-leesboeke is ontwikkel deur ’n span taalspesialiste, onderwysers en storievertellers.
R 197,00