Close
You have no items in your shopping cart.

Dear customer, please note that any orders placed on or after 20 December 2019 will only be dispatched from the 13th of January 2020.

Search
Picture for category  isiNdebele Readers

isiNdebele Readers

isiNdebele Readers
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Kagiso Reader Workbook (NCS): Grade 1

This graded reading scheme for the Foundation Phase enables learners to develop literacy skills incrementally and with confidence.
R 235,95

Kagiso Reader: Ilanga lethu (NCS): Grade 1: Book 13

This graded reading scheme for the Foundation Phase enables learners to develop literacy skills incrementally and with confidence.
R 42,50 R 50,00

Kagiso Reader: Okukhulu nokuncani (NCS) : Grade 1 : Book 11

Ilandelano le-Kagiso lihlelo lokufunda leSewula Afrika elihlelelwe isiGabasisekelo (Amagreyidi Rr-3). Llitholakala ngamalimi alandelako: i-English, i-Afrikaans, iSiswati, iXitsonga, iTshivenda, isiZulu, iSesotho, isiXhosa, iSetswana, iSepedi nesiNdebele.
R 42,50 R 50,00

Kagiso Reader: gijima (NCS) : Grade R : Book 2

Ilandelano le-Kagiso lihlelo lokufunda leSewula Afrika elihlelelwe isiGabasisekelo (Amagreyidi R-3).
R 42,50 R 50,00

Kagiso Reader: Incwadi kaMariya (NCS) : Grade 1 : Book 5

Izincwadi zakwaKagiso yimisebenzi yokufunda ehleliwe yaseNingizimu Afrika ebhekiswe emazingeni aphansi emfundo (Izigaba R-3).
R 42,50 R 50,00

Kagiso Reader: Asidlaleni (NCS) : Grade 1 : Book 7

Ilandelano le-Kagiso lihlelo lokufunda leSewula Afrika elihlelelwe isiGabasisekelo (Amagreyidi Rr-3). Llitholakala ngamalimi alandelako: i-English, i-Afrikaans, iSiswati, iXitsonga, iTshivenda, isiZulu, iSesotho, isiXhosa, iSetswana, iSepedi nesiNdebele.
R 42,50 R 50,00

Kagiso Reader: Ngakwethu (NCS): Grade R: Book 4

This graded reading scheme for the Foundation Phase enables learners to develop literacy skills incrementally and with confidence.
R 42,50 R 50,00

Kagiso Reader: Abangani (NCS) : Grade 1 : Book 1

Ilandelano le-Kagiso lihlelo lokufunda leSewula Afrika elihlelelwe isiGabasisekelo (Amagreyidi Rr-3). Llitholakala ngamalimi alandelako: i-English, i-Afrikaans, iSiswati, iXitsonga, iTshivenda, isiZulu, iSesotho, isiXhosa, iSetswana, iSepedi nesiNdebele.
R 42,50 R 50,00

Kagiso Reader: Angiyitholi (NCS) : Grade 1 : Book 9

Ilandelano le-Kagiso lihlelo lokufunda leSewula Afrika elihlelelwe isiGabasisekelo (Amagreyidi Rr-3). Llitholakala ngamalimi alandelako: i-English, i-Afrikaans, iSiswati, iXitsonga, iTshivenda, isiZulu, iSesotho, isiXhosa, iSetswana, iSepedi nesiNdebele.
R 42,50 R 50,00