Close
You have no items in your shopping cart.
Search
isiNdebele
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Kagiso Reader Workbook (NCS): Grade 1

This graded reading scheme for the Foundation Phase enables learners to develop literacy skills incrementally and with confidence.
R 235,95

Kagiso Reader: Okukhulu nokuncani (NCS) : Grade 1 : Book 11

Ilandelano le-Kagiso lihlelo lokufunda leSewula Afrika elihlelelwe isiGabasisekelo (Amagreyidi Rr-3). Llitholakala ngamalimi alandelako: i-English, i-Afrikaans, iSiswati, iXitsonga, iTshivenda, isiZulu, iSesotho, isiXhosa, iSetswana, iSepedi nesiNdebele.
R 45,90 R 54,00

Kagiso Reader: Asidlaleni (NCS) : Grade 1 : Book 7

Ilandelano le-Kagiso lihlelo lokufunda leSewula Afrika elihlelelwe isiGabasisekelo (Amagreyidi Rr-3). Llitholakala ngamalimi alandelako: i-English, i-Afrikaans, iSiswati, iXitsonga, iTshivenda, isiZulu, iSesotho, isiXhosa, iSetswana, iSepedi nesiNdebele.
R 45,90 R 54,00

Kagiso Reader: Ngakwethu (NCS): Grade R: Book 4

This graded reading scheme for the Foundation Phase enables learners to develop literacy skills incrementally and with confidence.
R 45,90 R 54,00

Kagiso Reader: Abangani (NCS) : Grade 1 : Book 1

Ilandelano le-Kagiso lihlelo lokufunda leSewula Afrika elihlelelwe isiGabasisekelo (Amagreyidi Rr-3). Llitholakala ngamalimi alandelako: i-English, i-Afrikaans, iSiswati, iXitsonga, iTshivenda, isiZulu, iSesotho, isiXhosa, iSetswana, iSepedi nesiNdebele.
R 45,90 R 54,00

Kagiso Reader: Incwadi kaMariya (NCS) : Grade 1 : Book 5

Izincwadi zakwaKagiso yimisebenzi yokufunda ehleliwe yaseNingizimu Afrika ebhekiswe emazingeni aphansi emfundo (Izigaba R-3).
R 45,90 R 54,00

Kagiso Reader: Rhelebha (NCS) : Grade 1 : Book 3

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically.
R 45,90 R 54,00

Kagiso Reader: Angiyitholi (NCS) : Grade 1 : Book 9

Ilandelano le-Kagiso lihlelo lokufunda leSewula Afrika elihlelelwe isiGabasisekelo (Amagreyidi Rr-3). Llitholakala ngamalimi alandelako: i-English, i-Afrikaans, iSiswati, iXitsonga, iTshivenda, isiZulu, iSesotho, isiXhosa, iSetswana, iSepedi nesiNdebele.
R 45,90 R 54,00

Kagiso Reader: Ilanga lethu (NCS): Grade 1: Book 13

This graded reading scheme for the Foundation Phase enables learners to develop literacy skills incrementally and with confidence.
R 45,90 R 54,00

Kagiso Reader: gijima (NCS) : Grade R : Book 2

Ilandelano le-Kagiso lihlelo lokufunda leSewula Afrika elihlelelwe isiGabasisekelo (Amagreyidi R-3).
R 45,90 R 54,00