Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Reading is Easy: Tiro mo go tsa Bojanala: Grade 5

Reading is Easy: Tiro mo go tsa Bojanala: Grade 5

Publisher : Heinemann Publishers (Pty) Ltd
SKU: 9780796247858
R 84,00
Kgang eno e tlhalosa gore Bojanala bo kaya eng le gore go na le ditiro dife tse motho a ka di dirang mo bojanaleng. Naga eno ya rona, Aforika Borwa, e dira madi a le mantsi ka Bojanala, fela jalo le dinaga tsa lefatshe lotlhe. O tla ithuta gape ka mafelo a Bojanala a naga eno ya rona e ipelang ka ona.
Kgang eno e tlhalosa gore Bojanala bo kaya eng le gore go na le ditiro dife tse motho a ka di dirang mo bojanaleng. Naga eno ya rona, Aforika Borwa, e dira madi a le mantsi ka Bojanala, fela jalo le dinaga tsa lefatshe lotlhe. O tla ithuta gape ka mafelo a Bojanala a naga eno ya rona e ipelang ka ona. Ditiro di dintsi tota mo lefapheng leno la Bojanala. O ka tlhokomela diphologolo, dijalo, batho jalojalo. Ipuisetse mmadi. O ka nna wa nna seapei se se tlhotlhwa godimo sa lefapha leno. Puiso ya Heinemann ya Go Buisa Go Bonolo ke motseletsele wa dipadisi tsa Puo ya gae o o nang le terama, metlae, metlholo, dimakatso le dikgangtota tsa moithuti wa Kgato ya Magareng. Motseletsele ono o na le ditlhogo di le 20 go Mophato mongwe le mongwe mme di rulagantswe go tswa go 1 go ya go 4. Motseletsele ono o neela barutabana le baithuti mmogo mofuta wa didiriswa tsa go buisa go rotloetsa dithuto tsa phaposiborutelo.
Products specifications
ISBN13 9780796247858
Publisher Heinemann Publishers (Pty) Ltd
Contributor By (author) W. Flanagan
Publication Date 2012-12-01
Language Tswana
Format Paperback / softback
Pages 48
Product Dimensions (H x W x L) in mm 200 X 126 X 210
Shipping Weight (grams) 65
Write your own review Close Review Form
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Description
Kgang eno e tlhalosa gore Bojanala bo kaya eng le gore go na le ditiro dife tse motho a ka di dirang mo bojanaleng. Naga eno ya rona, Aforika Borwa, e dira madi a le mantsi ka Bojanala, fela jalo le dinaga tsa lefatshe lotlhe. O tla ithuta gape ka mafelo a Bojanala a naga eno ya rona e ipelang ka ona. Ditiro di dintsi tota mo lefapheng leno la Bojanala. O ka tlhokomela diphologolo, dijalo, batho jalojalo. Ipuisetse mmadi. O ka nna wa nna seapei se se tlhotlhwa godimo sa lefapha leno. Puiso ya Heinemann ya Go Buisa Go Bonolo ke motseletsele wa dipadisi tsa Puo ya gae o o nang le terama, metlae, metlholo, dimakatso le dikgangtota tsa moithuti wa Kgato ya Magareng. Motseletsele ono o na le ditlhogo di le 20 go Mophato mongwe le mongwe mme di rulagantswe go tswa go 1 go ya go 4. Motseletsele ono o neela barutabana le baithuti mmogo mofuta wa didiriswa tsa go buisa go rotloetsa dithuto tsa phaposiborutelo.
Products specifications
ISBN13 9780796247858
Publisher Heinemann Publishers (Pty) Ltd
Contributor By (author) W. Flanagan
Publication Date 2012-12-01
Language Tswana
Format Paperback / softback
Pages 48
Product Dimensions (H x W x L) in mm 200 X 126 X 210
Shipping Weight (grams) 65
}