Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Reading is Easy: Sephiri sa letsatsi le le kgethegileng: Grade 5

Reading is Easy: Sephiri sa letsatsi le le kgethegileng: Grade 5

Publisher : Heinemann Publishers (Pty) Ltd
SKU: 9780796247964
R 92,00
Kagiso o ne a tlhodile dilo tsotlhe mo lefatsheng. Mo tlholegong eno ya gagwe o ne a dirile letsatsi le ngwedi. Letsatsi o ne a rata fa go ka phatsima ena a le nosi. A simolola go tsaya thipa mme a tswelela go sega ngwedi. Maikaelelo e le go fedisa ngwedi.
Kagiso o ne a tlhodile dilo tsotlhe mo lefatsheng. Mo tlholegong eno ya gagwe o ne a dirile letsatsi le ngwedi. Letsatsi o ne a rata fa go ka phatsima ena a le nosi. A simolola go tsaya thipa mme a tswelela go sega ngwedi. Maikaelelo e le go fedisa ngwedi. Seo se ne se sa kgonege ka ntlha ya gore ngwedi o ne a tswelela go gola le fa a ne a sigiwa. Letsatsi ka mabetwaepelo a itsenela mo legageng a tlisa lesedi fela fa a batla sengwe. Puiso ya Heinemann ya Go Buisa Go Bonolo ke motseletsele wa dipadisi tsa Puo ya gae o o nang le terama, metlae, metlholo, dimakatso le dikgangtota tsa moithuti wa Kgato ya Magareng. Motseletsele ono o na le ditlhogo di le 20 go Mophato mongwe le mongwe mme di rulagantswe go tswa go 1 go ya go 4. Motseletsele ono o neela barutabana le baithuti mmogo mofuta wa didiriswa tsa go buisa go rotloetsa dithuto tsa phaposiborutelo.
Products specifications
ISBN13 9780796247964
Publisher Heinemann Publishers (Pty) Ltd
Contributor By (author) D. Donaldson
Publication Date 2012-12-01
Language Tswana
Format Paperback / softback
Pages 36
Product Dimensions (H x W x L) in mm 200 X 126 X 210
Shipping Weight (grams) 65
Write your own review Close Review Form
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Description
Kagiso o ne a tlhodile dilo tsotlhe mo lefatsheng. Mo tlholegong eno ya gagwe o ne a dirile letsatsi le ngwedi. Letsatsi o ne a rata fa go ka phatsima ena a le nosi. A simolola go tsaya thipa mme a tswelela go sega ngwedi. Maikaelelo e le go fedisa ngwedi. Seo se ne se sa kgonege ka ntlha ya gore ngwedi o ne a tswelela go gola le fa a ne a sigiwa. Letsatsi ka mabetwaepelo a itsenela mo legageng a tlisa lesedi fela fa a batla sengwe. Puiso ya Heinemann ya Go Buisa Go Bonolo ke motseletsele wa dipadisi tsa Puo ya gae o o nang le terama, metlae, metlholo, dimakatso le dikgangtota tsa moithuti wa Kgato ya Magareng. Motseletsele ono o na le ditlhogo di le 20 go Mophato mongwe le mongwe mme di rulagantswe go tswa go 1 go ya go 4. Motseletsele ono o neela barutabana le baithuti mmogo mofuta wa didiriswa tsa go buisa go rotloetsa dithuto tsa phaposiborutelo.
Products specifications
ISBN13 9780796247964
Publisher Heinemann Publishers (Pty) Ltd
Contributor By (author) D. Donaldson
Publication Date 2012-12-01
Language Tswana
Format Paperback / softback
Pages 36
Product Dimensions (H x W x L) in mm 200 X 126 X 210
Shipping Weight (grams) 65
}