Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Reading is Easy: Sekepemoya: Grade 4

Reading is Easy: Sekepemoya: Grade 4

Publisher : Heinemann Publishers (Pty) Ltd
SKU: 9780796246813
R 77,00
Bophelo ka dinako tse dingwe ga se bo loke, kudu ge o hwetsa ka gae bana ba sa ratwe ka go lekana. Seo ke se se bego se hlagela Buddy mmagwe a rata moratho wa gagwe Eddie la go fetisa. Ka lebaka la seo, Buddy o be a tletse boinyatso ka gare ga gagwe gape le bana ba bangwe ba be ba mo nyatsa.
Bophelo ka dinako tse dingwe ga se bo loke, kudu ge o hwetsa ka gae bana ba sa ratwe ka go lekana. Seo ke se se bego se hlagela Buddy mmagwe a rata moratho wa gagwe Eddie la go fetisa. Ka lebaka la seo, Buddy o be a tletse boinyatso ka gare ga gagwe gape le bana ba bangwe ba be ba mo nyatsa. Toro ya gagwe ye kgolo e be e le go ba mampudi phadisanong ya tsa mahlale ka go dira sekepemoya. O rile ge a tsweletsa kgopolo yeo ka maphatong ba kgokologa ka disego. Ke fela Dlamini yo a bego a thekga kgopolo ya gagwe. Buddy bosegong bjo bongwe o ile a lora ka sekepemoya seo gomme a ikemisetsa go dira sa go swana le sona. Bala go isa go bona ge a ele a atlega. Hlatlamano ya Go bala go bonolo ya Heinemann ya leleme la gae e na le tiragatso, tlhohlomiso, tsa go fega, semaka, boikgopolelo le dikanegelo tsa nnete tsa moithuti wa Sehlopha sa gare. Hlatlamano e na le palomoka ya dihlogo tse 20 ka kreiti gomme dihlogo tse di arogantswe magareng 1 go fitlhelela go 4. Dihlatlamano tsa Go bala go bonolo di abela morutisi yo mongwe le yo mongwe le baithuti ditlabelo tsa go bala tsa mehutahuta go tsosolosa dithutwana tsa kreiti.
Products specifications
ISBN13 9780796246813
Publisher Heinemann Publishers (Pty) Ltd
Contributor By (author) A. Erasmus
Publication Date 2012-12-01
Language Pedi; Sepedi; Northern Sotho
Format Paperback / softback
Pages 40
Product Dimensions (H x W x L) in mm 200 X 126 X 210
Shipping Weight (grams) 70
Write your own review Close Review Form
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Description
Bophelo ka dinako tse dingwe ga se bo loke, kudu ge o hwetsa ka gae bana ba sa ratwe ka go lekana. Seo ke se se bego se hlagela Buddy mmagwe a rata moratho wa gagwe Eddie la go fetisa. Ka lebaka la seo, Buddy o be a tletse boinyatso ka gare ga gagwe gape le bana ba bangwe ba be ba mo nyatsa. Toro ya gagwe ye kgolo e be e le go ba mampudi phadisanong ya tsa mahlale ka go dira sekepemoya. O rile ge a tsweletsa kgopolo yeo ka maphatong ba kgokologa ka disego. Ke fela Dlamini yo a bego a thekga kgopolo ya gagwe. Buddy bosegong bjo bongwe o ile a lora ka sekepemoya seo gomme a ikemisetsa go dira sa go swana le sona. Bala go isa go bona ge a ele a atlega. Hlatlamano ya Go bala go bonolo ya Heinemann ya leleme la gae e na le tiragatso, tlhohlomiso, tsa go fega, semaka, boikgopolelo le dikanegelo tsa nnete tsa moithuti wa Sehlopha sa gare. Hlatlamano e na le palomoka ya dihlogo tse 20 ka kreiti gomme dihlogo tse di arogantswe magareng 1 go fitlhelela go 4. Dihlatlamano tsa Go bala go bonolo di abela morutisi yo mongwe le yo mongwe le baithuti ditlabelo tsa go bala tsa mehutahuta go tsosolosa dithutwana tsa kreiti.
Products specifications
ISBN13 9780796246813
Publisher Heinemann Publishers (Pty) Ltd
Contributor By (author) A. Erasmus
Publication Date 2012-12-01
Language Pedi; Sepedi; Northern Sotho
Format Paperback / softback
Pages 40
Product Dimensions (H x W x L) in mm 200 X 126 X 210
Shipping Weight (grams) 70
}