Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Reading is Easy: Pelo e e timetseng: Grade 6

Reading is Easy: Pelo e e timetseng: Grade 6

Publisher : Heinemann Publishers (Pty) Ltd
SKU: 9780796248039
R 92,00
Lukase ke motshameki yo o boleng tota. Ditsala tsa gagwe di mo tlotla tota fa go tla mo kgweleng ya dinao. Morago ga motshameko le setlhopa sa sekolo se se golwane ba ya kwa ntlolehalahaleng go ya go tansa. Ba tsena kwa teng mme Lukase o simolola go tansa le mosetsana mongwe.
Lukase ke motshameki yo o boleng tota. Ditsala tsa gagwe di mo tlotla tota fa go tla mo kgweleng ya dinao. Morago ga motshameko le setlhopa sa sekolo se se golwane ba ya kwa ntlolehalahaleng go ya go tansa. Ba tsena kwa teng mme Lukase o simolola go tansa le mosetsana mongwe. Bothata bo tlhagelela fa go tsena basimane ba ba golwane, mosetsana yo o ya kwa go bona a tlogela Lukase. Lukase o ikgobatsa mo leotong. O tsamaya a batlana le mong wa ketane e a e tshwereng ya molala. O kgatlhana le mosetsana mongwe a rwele e e tshwanang le yona. Go fitlhelwa e le ya ga ausi wa gagwe, Palesa. Lukase o ikutlwa a itumetse tota fa a na le Palesa, mong wa ketane. Puiso ya Heinemann ya Go Buisa Go Bonolo ke motseletsele wa dipadisi tsa Puo ya gae o o nang le terama, metlae, metlholo, dimakatso le dikgangtota tsa moithuti wa Kgato ya Magareng. Motseletsele ono o na le ditlhogo di le 20 go Mophato mongwe le mongwe mme di rulagantswe go tswa go 1 go ya go 4. Motseletsele ono o neela barutabana le baithuti mmogo mofuta wa didiriswa tsa go buisa go rotloetsa dithuto tsa phaposiborutelo.
Products specifications
ISBN13 9780796248039
Publisher Heinemann Publishers (Pty) Ltd
Contributor By (author) P. Barnard
Publication Date 2012-12-01
Language Tswana
Format Paperback / softback
Pages 40
Product Dimensions (H x W x L) in mm 200 X 126 X 210
Shipping Weight (grams) 65
Write your own review Close Review Form
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Description
Lukase ke motshameki yo o boleng tota. Ditsala tsa gagwe di mo tlotla tota fa go tla mo kgweleng ya dinao. Morago ga motshameko le setlhopa sa sekolo se se golwane ba ya kwa ntlolehalahaleng go ya go tansa. Ba tsena kwa teng mme Lukase o simolola go tansa le mosetsana mongwe. Bothata bo tlhagelela fa go tsena basimane ba ba golwane, mosetsana yo o ya kwa go bona a tlogela Lukase. Lukase o ikgobatsa mo leotong. O tsamaya a batlana le mong wa ketane e a e tshwereng ya molala. O kgatlhana le mosetsana mongwe a rwele e e tshwanang le yona. Go fitlhelwa e le ya ga ausi wa gagwe, Palesa. Lukase o ikutlwa a itumetse tota fa a na le Palesa, mong wa ketane. Puiso ya Heinemann ya Go Buisa Go Bonolo ke motseletsele wa dipadisi tsa Puo ya gae o o nang le terama, metlae, metlholo, dimakatso le dikgangtota tsa moithuti wa Kgato ya Magareng. Motseletsele ono o na le ditlhogo di le 20 go Mophato mongwe le mongwe mme di rulagantswe go tswa go 1 go ya go 4. Motseletsele ono o neela barutabana le baithuti mmogo mofuta wa didiriswa tsa go buisa go rotloetsa dithuto tsa phaposiborutelo.
Products specifications
ISBN13 9780796248039
Publisher Heinemann Publishers (Pty) Ltd
Contributor By (author) P. Barnard
Publication Date 2012-12-01
Language Tswana
Format Paperback / softback
Pages 40
Product Dimensions (H x W x L) in mm 200 X 126 X 210
Shipping Weight (grams) 65
}