Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Reading is Easy: Morutisi yo moswa wa tsa bokgabo: Grade 5

Reading is Easy: Morutisi yo moswa wa tsa bokgabo: Grade 5

Publisher : Heinemann Publishers (Pty) Ltd
SKU: 9780796247155
R 84,00
Ke nako ya maikhutso gomme Maite o lakaletse go dula a nnosi ge tatagwe a le mosomong. Ka fao a mema mogwera wa Kwena go tlo tlosana bodutu ka ge mmagwe le tatagwe ba se sa dula mmogo.Sekolong sa boMaite go be go sena morutisi wa tsa bokgabo fela yena o be a kgona go thala kudu.
Ke nako ya maikhutso gomme Maite o lakaletse go dula a nnosi ge tatagwe a le mosomong. Ka fao a mema mogwera wa Kwena go tlo tlosana bodutu ka ge mmagwe le tatagwe ba se sa dula mmogo.Sekolong sa boMaite go be go sena morutisi wa tsa bokgabo fela yena o be a kgona go thala kudu. Ge dikolo di bulwa ba tlelwa ke morutisi Mtsana Malebo wa go makatsa ebile a dula ka kharabaneng. Hlatlamano ya Go bala go bonolo ya Heinemann ya leleme la gae e na le tiragatso, tlhohlomiso, tsa go fega, semaka, boikgopolelo le dikanegelo tsa nnete tsa moithuti wa Sehlopha sa gare. Hlatlamano e na le palomoka ya dihlogo tse 20 ka kreiti gomme dihlogo tse di arogantswe magareng 1 go fitlhelela go 4. Dihlatlamano tsa Go bala go bonolo di abela morutisi yo mongwe le yo mongwe le baithuti ditlabelo tsa go bala tsa mehutahuta go tsosolosa dithutwana tsa kreiti.
Products specifications
ISBN13 9780796247155
Publisher Heinemann Publishers (Pty) Ltd
Contributor By (author) M. Auret
Publication Date 2012-12-01
Language Pedi; Sepedi; Northern Sotho
Format Paperback / softback
Pages 50
Product Dimensions (H x W x L) in mm 200 X 126 X 210
Shipping Weight (grams) 70
Write your own review Close Review Form
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Description
Ke nako ya maikhutso gomme Maite o lakaletse go dula a nnosi ge tatagwe a le mosomong. Ka fao a mema mogwera wa Kwena go tlo tlosana bodutu ka ge mmagwe le tatagwe ba se sa dula mmogo.Sekolong sa boMaite go be go sena morutisi wa tsa bokgabo fela yena o be a kgona go thala kudu. Ge dikolo di bulwa ba tlelwa ke morutisi Mtsana Malebo wa go makatsa ebile a dula ka kharabaneng. Hlatlamano ya Go bala go bonolo ya Heinemann ya leleme la gae e na le tiragatso, tlhohlomiso, tsa go fega, semaka, boikgopolelo le dikanegelo tsa nnete tsa moithuti wa Sehlopha sa gare. Hlatlamano e na le palomoka ya dihlogo tse 20 ka kreiti gomme dihlogo tse di arogantswe magareng 1 go fitlhelela go 4. Dihlatlamano tsa Go bala go bonolo di abela morutisi yo mongwe le yo mongwe le baithuti ditlabelo tsa go bala tsa mehutahuta go tsosolosa dithutwana tsa kreiti.
Products specifications
ISBN13 9780796247155
Publisher Heinemann Publishers (Pty) Ltd
Contributor By (author) M. Auret
Publication Date 2012-12-01
Language Pedi; Sepedi; Northern Sotho
Format Paperback / softback
Pages 50
Product Dimensions (H x W x L) in mm 200 X 126 X 210
Shipping Weight (grams) 70
}