Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Reading is Easy: Mesomo ya tsa boeti: Grade 5

Reading is Easy: Mesomo ya tsa boeti: Grade 5

Publisher : Heinemann Publishers (Pty) Ltd
SKU: 9780796247247
R 84,00
Kgale batho ge ba etela naga ye nngwe ka mabaka a tsa kgwebo. Mehleng yeno, dilo di fetogile ka ge batho ba kgona go ya nageng ye nngwe go ithabisa. Padi ye e tla go ruta le ka mehuta ya dikharensi tsa dinagantle le dinagamabapi ka gore o swanela ke go dirisa kharensi ya naga yeo o yago go yona.
Kgale batho ge ba etela naga ye nngwe ka mabaka a tsa kgwebo. Mehleng yeno, dilo di fetogile ka ge batho ba kgona go ya nageng ye nngwe go ithabisa. Padi ye e tla go ruta le ka mehuta ya dikharensi tsa dinagantle le dinagamabapi ka gore o swanela ke go dirisa kharensi ya naga yeo o yago go yona. Batho go tswa dinageng tsa ntle ba bohlokwa go godisa ekonomi ya naga. Afrika e na le mahlatse ka gore e na le dikgahla baeng tse ntsi tseo padi ye e tla go laetsago tsona. Ka fao o loketse go tseba gape le ka mesomo yeo e lego gona mo go lefapa leo la boeti. Mesomo ye mengwe ya tsa boeti e nyaka tlhahlo ye tseneletsego ya semmuso ka fao o tla laetswa gore ke efe le gore o ka leba kae. Hlatlamano ya Go bala go bonolo ya Heinemann ya leleme la gae e na le tiragatso, tlhohlomiso, tsa go fega, semaka, boikgopolelo le dikanegelo tsa nnete tsa moithuti wa Sehlopha sa gare. Hlatlamano e na le palomoka ya dihlogo tse 20 ka kreiti gomme dihlogo tse di arogantswe magareng 1 go fitlhelela go 4. Dihlatlamano tsa Go bala go bonolo di abela morutisi yo mongwe le yo mongwe le baithuti ditlabelo tsa go bala tsa mehutahuta go tsosolosa dithutwana tsa kreiti.
Products specifications
ISBN13 9780796247247
Publisher Heinemann Publishers (Pty) Ltd
Contributor By (author) W. Flanagan
Publication Date 2012-12-01
Language Pedi; Sepedi; Northern Sotho
Format Paperback / softback
Pages 48
Product Dimensions (H x W x L) in mm 200 X 126 X 210
Shipping Weight (grams) 70
Write your own review Close Review Form
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Description
Kgale batho ge ba etela naga ye nngwe ka mabaka a tsa kgwebo. Mehleng yeno, dilo di fetogile ka ge batho ba kgona go ya nageng ye nngwe go ithabisa. Padi ye e tla go ruta le ka mehuta ya dikharensi tsa dinagantle le dinagamabapi ka gore o swanela ke go dirisa kharensi ya naga yeo o yago go yona. Batho go tswa dinageng tsa ntle ba bohlokwa go godisa ekonomi ya naga. Afrika e na le mahlatse ka gore e na le dikgahla baeng tse ntsi tseo padi ye e tla go laetsago tsona. Ka fao o loketse go tseba gape le ka mesomo yeo e lego gona mo go lefapa leo la boeti. Mesomo ye mengwe ya tsa boeti e nyaka tlhahlo ye tseneletsego ya semmuso ka fao o tla laetswa gore ke efe le gore o ka leba kae. Hlatlamano ya Go bala go bonolo ya Heinemann ya leleme la gae e na le tiragatso, tlhohlomiso, tsa go fega, semaka, boikgopolelo le dikanegelo tsa nnete tsa moithuti wa Sehlopha sa gare. Hlatlamano e na le palomoka ya dihlogo tse 20 ka kreiti gomme dihlogo tse di arogantswe magareng 1 go fitlhelela go 4. Dihlatlamano tsa Go bala go bonolo di abela morutisi yo mongwe le yo mongwe le baithuti ditlabelo tsa go bala tsa mehutahuta go tsosolosa dithutwana tsa kreiti.
Products specifications
ISBN13 9780796247247
Publisher Heinemann Publishers (Pty) Ltd
Contributor By (author) W. Flanagan
Publication Date 2012-12-01
Language Pedi; Sepedi; Northern Sotho
Format Paperback / softback
Pages 48
Product Dimensions (H x W x L) in mm 200 X 126 X 210
Shipping Weight (grams) 70
}