Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Reading is Easy: Ka mo Kiba a fenyago tau ye ba rego ke Sefana: Grade 5

Reading is Easy: Ka mo Kiba a fenyago tau ye ba rego ke Sefana: Grade 5

Publisher : Heinemann Publishers (Pty) Ltd
SKU: 9780796247087
R 84,00
Kgale mola diphoofolo di sa swana le batho, go be go na le phukubje ye ba rego ke Kiba. Yona ebe e le bohlale kudu e rutilwe ka tatago yona le go kgopela pula go Lephoto. Ka mabaka ao Lepheto o be a sa ba nesetse pula diphoofolo di bolawa ke tlala kudu.
Kgale mola diphoofolo di sa swana le batho, go be go na le phukubje ye ba rego ke Kiba. Yona ebe e le bohlale kudu e rutilwe ka tatago yona le go kgopela pula go Lephoto. Ka mabaka ao Lepheto o be a sa ba nesetse pula diphoofolo di bolawa ke tlala kudu. Kgauswi le gabo Kiba go be go dula Sefana tau ya go tsofala. Ka ge e palelwa ke go kitimisa diphoofolo e ipoditse gore e tla sala diphukubje morago ge di eya go tsoma ya di tseela phoofolo yeo. Mafelelong e ile ya atlega le go no fela e di tsatsela. Hlatlamano ya Go bala go bonolo ya Heinemann ya leleme la gae e na le tiragatso, tlhohlomiso, tsa go fega, semaka, boikgopolelo le dikanegelo tsa nnete tsa moithuti wa Sehlopha sa gare. Hlatlamano e na le palomoka ya dihlogo tse 20 ka kreiti gomme dihlogo tse di arogantswe magareng 1 go fitlhelela go 4. Dihlatlamano tsa Go bala go bonolo di abela morutisi yo mongwe le yo mongwe le baithuti ditlabelo tsa go bala tsa mehutahuta go tsosolosa dithutwana tsa kreiti.
Products specifications
ISBN13 9780796247087
Publisher Heinemann Publishers (Pty) Ltd
Publication Date 2012-12-01
Language Pedi; Sepedi; Northern Sotho
Format Paperback / softback
Pages 40
Product Dimensions (H x W x L) in mm 200 X 126 X 210
Shipping Weight (grams) 70
Write your own review Close Review Form
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Description
Kgale mola diphoofolo di sa swana le batho, go be go na le phukubje ye ba rego ke Kiba. Yona ebe e le bohlale kudu e rutilwe ka tatago yona le go kgopela pula go Lephoto. Ka mabaka ao Lepheto o be a sa ba nesetse pula diphoofolo di bolawa ke tlala kudu. Kgauswi le gabo Kiba go be go dula Sefana tau ya go tsofala. Ka ge e palelwa ke go kitimisa diphoofolo e ipoditse gore e tla sala diphukubje morago ge di eya go tsoma ya di tseela phoofolo yeo. Mafelelong e ile ya atlega le go no fela e di tsatsela. Hlatlamano ya Go bala go bonolo ya Heinemann ya leleme la gae e na le tiragatso, tlhohlomiso, tsa go fega, semaka, boikgopolelo le dikanegelo tsa nnete tsa moithuti wa Sehlopha sa gare. Hlatlamano e na le palomoka ya dihlogo tse 20 ka kreiti gomme dihlogo tse di arogantswe magareng 1 go fitlhelela go 4. Dihlatlamano tsa Go bala go bonolo di abela morutisi yo mongwe le yo mongwe le baithuti ditlabelo tsa go bala tsa mehutahuta go tsosolosa dithutwana tsa kreiti.
Products specifications
ISBN13 9780796247087
Publisher Heinemann Publishers (Pty) Ltd
Publication Date 2012-12-01
Language Pedi; Sepedi; Northern Sotho
Format Paperback / softback
Pages 40
Product Dimensions (H x W x L) in mm 200 X 126 X 210
Shipping Weight (grams) 70
}