Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Izixazululo Zethu: Isizulu Sanamuhla (CAPS): Ibanga 7: Incwadi Kathisha

Izixazululo Zethu: Isizulu Sanamuhla (CAPS): Ibanga 7: Incwadi Kathisha

Publisher : Macmillan Education South Africa
SKU: 9781431014231
R 355,95
Izixazululo zethu isiZulu Incwadi Kathisha yoLimi Lwebele Ibanga 7 ithathiselwe eMqulwini wezeMfundo IsiTatimende seNqubomgomo yoHlelo lweziFundo nokuHlola (CAPS) isiZulu uLimi Lwebele.
Izixazululo zethu isiZulu Incwadi Kathisha yoLimi Lwebele Ibanga 7 ithathiselwe eMqulwini wezeMfundo IsiTatimende seNqubomgomo yoHlelo lweziFundo nokuHlola (CAPS) isiZulu uLimi Lwebele. Izixazululo zethu isiZulu Incwadi Kathisha yoLimi Lwebele yenziwe futhi yahlelelwa ukweseka ukufundiswa nokufundwa koLimi Lwebele ngokuthi inikeze ulwazi olungafundiswa futhi lwenziwe ekilasini. Esifundweni ngasinye abafundi bazo: Hlaziya lokho abavele sebekwazi mayelana nesihloko; Bafunde amaphuzu amasha aphathelene nesihloko; Bazejwayeze besebenzisa ulwazi, ukuqonda kanye namakhono abawazuze esifundweni Ngaphezu kwalokho, abafundi bathola lokhu: Umsebenzi wasekhaya owengeziwe; Imisebenzi eyongeziwe esiza ekuzithuthukisweni komfundi; Iqoqa lokubuyekezwa komsebenzi osuwenziwe. Kungaba umsebenzi wesonto elilodwa noma ngaphezulu. Izixazululo zethu Incwadi Kathisha yesekelwe: Izixazululo zethu Incwadi Yokufunda; Izixazululo zethu Incwadi Yomfundi Lezi zincwadi zinikeza konke okudingwa nguthisha kanye nomfundi ukuze baqonde kahle okufundiswayo nokufundwayo. Izixazululo zethu Ulimi Lwebele, isixazululo esiphelele sasekilasini.
Products specifications
ISBN13 9781431014231
Publisher Macmillan Education South Africa
Contributor By (author) T.E. Hadebe, By (author) T.L. Ngema, By (author) D.Z. Buthelezi, By (author) Z.F. Mhlungu
Publication Date 2013-01-01
Language Zulu
Format Paperback / softback
Pages 0
Product Dimensions (H x W x L) in mm 210 X 148 X 210
Shipping Weight (grams) 500
Write your own review Close Review Form
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Description
Izixazululo zethu isiZulu Incwadi Kathisha yoLimi Lwebele Ibanga 7 ithathiselwe eMqulwini wezeMfundo IsiTatimende seNqubomgomo yoHlelo lweziFundo nokuHlola (CAPS) isiZulu uLimi Lwebele. Izixazululo zethu isiZulu Incwadi Kathisha yoLimi Lwebele yenziwe futhi yahlelelwa ukweseka ukufundiswa nokufundwa koLimi Lwebele ngokuthi inikeze ulwazi olungafundiswa futhi lwenziwe ekilasini. Esifundweni ngasinye abafundi bazo: Hlaziya lokho abavele sebekwazi mayelana nesihloko; Bafunde amaphuzu amasha aphathelene nesihloko; Bazejwayeze besebenzisa ulwazi, ukuqonda kanye namakhono abawazuze esifundweni Ngaphezu kwalokho, abafundi bathola lokhu: Umsebenzi wasekhaya owengeziwe; Imisebenzi eyongeziwe esiza ekuzithuthukisweni komfundi; Iqoqa lokubuyekezwa komsebenzi osuwenziwe. Kungaba umsebenzi wesonto elilodwa noma ngaphezulu. Izixazululo zethu Incwadi Kathisha yesekelwe: Izixazululo zethu Incwadi Yokufunda; Izixazululo zethu Incwadi Yomfundi Lezi zincwadi zinikeza konke okudingwa nguthisha kanye nomfundi ukuze baqonde kahle okufundiswayo nokufundwayo. Izixazululo zethu Ulimi Lwebele, isixazululo esiphelele sasekilasini.
Products specifications
ISBN13 9781431014231
Publisher Macmillan Education South Africa
Contributor By (author) T.E. Hadebe, By (author) T.L. Ngema, By (author) D.Z. Buthelezi, By (author) Z.F. Mhlungu
Publication Date 2013-01-01
Language Zulu
Format Paperback / softback
Pages 0
Product Dimensions (H x W x L) in mm 210 X 148 X 210
Shipping Weight (grams) 500
}