Close
You have no items in your shopping cart.
Search
IsiZulu Soqobo : Ibanga 9 : Incwadi Kathisha

IsiZulu Soqobo : Ibanga 9 : Incwadi Kathisha

Publisher : Shuter & Shooter (Pty) Ltd
SKU: 9781920605537
R 188,58
R 160,29
lzincwadi zeSIisiZulu (Zulu) SOQOBO yizincwadi eziluchungechunge ezihlelelwe lsiisiZulu (Zulu) Ulimi lwaseKhaya (Home Language). Zisukela ebangeni lokuqala kuya kwele-12 (Grade 7-12).
lzincwadi zeSIisiZulu (Zulu) SOQOBO yizincwadi eziluchungechunge ezihlelelwe lsiisiZulu (Zulu) Ulimi lwaseKhaya (Home Language). Zisukela ebangeni lokuqala kuya kwele-12 (Grade 1-7 2). Lezi zincwadi zihlelwe zabhalwa kabusha ngohlelo lokufunda lwe­CAPS (Curriculum and Assessment Policy Statement) lsitatimende SeNqubomgomo yoHlelo LweziFundo nokuHlola (NquTaHleHlo). Emazingeni aphakeme (Senior Phase) eBangeni lesi-7 kuya kwelesi-9 (Grade 7-9) kukhona lezi zincwadi: lncwadi Yomfundi (Learner Book); lncwadi Kathisha (Teacher Guide); lncwadi Yokufunda (Reader).
Products specifications
ISBN13 9781920605537
Publisher Shuter & Shooter (Pty) Ltd
Contributor By (author) A.B. Mahlangu, By (author) S.E. Mbhele, By (author) T.M. isiZulu (Zulu), By (author) Mbhele
Publication Date 2013-06-13
Language Zulu
Format Paperback / softback
Pages 0
Product Dimensions (H x W x L) in mm 210 X 148 X 210
Shipping Weight (grams) 500
Write your own review Close Review Form
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Description
lzincwadi zeSIisiZulu (Zulu) SOQOBO yizincwadi eziluchungechunge ezihlelelwe lsiisiZulu (Zulu) Ulimi lwaseKhaya (Home Language). Zisukela ebangeni lokuqala kuya kwele-12 (Grade 1-7 2). Lezi zincwadi zihlelwe zabhalwa kabusha ngohlelo lokufunda lwe­CAPS (Curriculum and Assessment Policy Statement) lsitatimende SeNqubomgomo yoHlelo LweziFundo nokuHlola (NquTaHleHlo). Emazingeni aphakeme (Senior Phase) eBangeni lesi-7 kuya kwelesi-9 (Grade 7-9) kukhona lezi zincwadi: lncwadi Yomfundi (Learner Book); lncwadi Kathisha (Teacher Guide); lncwadi Yokufunda (Reader).
Products specifications
ISBN13 9781920605537
Publisher Shuter & Shooter (Pty) Ltd
Contributor By (author) A.B. Mahlangu, By (author) S.E. Mbhele, By (author) T.M. isiZulu (Zulu), By (author) Mbhele
Publication Date 2013-06-13
Language Zulu
Format Paperback / softback
Pages 0
Product Dimensions (H x W x L) in mm 210 X 148 X 210
Shipping Weight (grams) 500
}