Close
You have no items in your shopping cart.
Search
IsiZulu Soqobo : Ibanga 4 : Incwadi Yokufunda

IsiZulu Soqobo : Ibanga 4 : Incwadi Yokufunda

Publisher : Shuter & Shooter (Pty) Ltd
SKU: 9780796054142
R 71,43
R 60,72
lsiZulu (Zulu) Soqobo ; Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ulimi lwesiisiZulu (Zulu) kusukela emabangeni 1 kuya ku-3 (Grades 1-3) ezingeni lemfundo eyisisekelo (Foundation phase).
IsiZulu (Zulu) SOQOBO yizincwadi eziluchungechunge ezihlelelwe lsiisiZulu (Zulu) Ulimi lwaseKhaya. Zisukela ebangeni lokuqala kuya kwele-12. Lezi zincwadi zihlelwe zabhalwa kabusha ngokohlelo lokufunda lwe-CAPS (lsitatimende Senqubomgomo yoHlelo LweziFundo nokuHlola). Esigabeni esiphakathi nendawo (iBanga lesi-4 kuya kwelesi-6) kukhona incwadi yomfundi, incwadi kathisha kanye nencwadi yokufunda (Reader).
Products specifications
ISBN13 9780796054142
Publisher Shuter & Shooter (Pty) Ltd
Contributor Nonkululeko Keswa
Publication Date 2012-08-12
Language Zulu
Format Paperback / softback
Pages 0
Product Dimensions (H x W x L) in mm 210 X 148 X 210
Shipping Weight (grams) 500
Write your own review Close Review Form
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Description
IsiZulu (Zulu) SOQOBO yizincwadi eziluchungechunge ezihlelelwe lsiisiZulu (Zulu) Ulimi lwaseKhaya. Zisukela ebangeni lokuqala kuya kwele-12. Lezi zincwadi zihlelwe zabhalwa kabusha ngokohlelo lokufunda lwe-CAPS (lsitatimende Senqubomgomo yoHlelo LweziFundo nokuHlola). Esigabeni esiphakathi nendawo (iBanga lesi-4 kuya kwelesi-6) kukhona incwadi yomfundi, incwadi kathisha kanye nencwadi yokufunda (Reader).
Products specifications
ISBN13 9780796054142
Publisher Shuter & Shooter (Pty) Ltd
Contributor Nonkululeko Keswa
Publication Date 2012-08-12
Language Zulu
Format Paperback / softback
Pages 0
Product Dimensions (H x W x L) in mm 210 X 148 X 210
Shipping Weight (grams) 500
}