Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Go Bala Go Bonolo: Grade 4 : Matsogong a rena

Go Bala Go Bonolo: Grade 4 : Matsogong a rena

Publisher : Heinemann Publishers (Pty) Ltd
SKU: 9780796246585
R 77,00
O swanela ke go tseba le go kwesisa ka mo mmele wa gago o kgethegilego ka gona le go hlokomela. Padi ye e tla go thusa go kwesisa seo ka bohlokwa bja go hlapa, go itshidulla le tse dingwe. E tla go thusa le go ba le tsebo ka bolwetsi bja HIV le AIDS le ka mo e phatlalatswago ka gona.
O swanela ke go tseba le go kwesisa ka mo mmele wa gago o kgethegilego ka gona le go hlokomela. Padi ye e tla go thusa go kwesisa seo ka bohlokwa bja go hlapa, go itshidulla le tse dingwe. E tla go thusa le go ba le tsebo ka bolwetsi bja HIV le AIDS le ka mo e phatlalatswago ka gona. Ga e swaetse batho ba bagolo fela, le bana ba ka swaetswa. Ithute ka dilo tseo tse kotsi le ka mma a ka fetatsago lesea ka gona. Baithuti ba swanetse go matlafatswa ka tsebo ya leuba e sa le ba bannyane gore batle ba tsebe go itshireletsa. Padi ye e tla go tshedimoso ya tseo ka botlalo. Ba tsebe gore ba na le ditokelo le maikarabelo. Hlatlamano ya Go bala go bonolo ya Heinemann ya leleme la gae e na le tiragatso, tlhohlomiso, tsa go fega, semaka, boikgopolelo le dikanegelo tsa nnete tsa moithuti wa Sehlopha sa gare. Hlatlamano e na le palomoka ya dihlogo tse 20 ka kreiti gomme dihlogo tse di arogantswe magareng 1 go fitlhelela go 4. Dihlatlamano tsa Go bala go bonolo di abela morutisi yo mongwe le yo mongwe le baithuti ditlabelo tsa go bala tsa mehutahuta go tsosolosa dithutwana tsa kreiti.
Products specifications
ISBN13 9780796246585
Publisher Heinemann Publishers (Pty) Ltd
Contributor By (author) J. Robertson
Publication Date 2013-01-01
Language English
Format Paperback / softback
Pages 0
Product Dimensions (H x W x L) in mm 200 X 126 X 210
Shipping Weight (grams) 70
Write your own review Close Review Form
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Description
O swanela ke go tseba le go kwesisa ka mo mmele wa gago o kgethegilego ka gona le go hlokomela. Padi ye e tla go thusa go kwesisa seo ka bohlokwa bja go hlapa, go itshidulla le tse dingwe. E tla go thusa le go ba le tsebo ka bolwetsi bja HIV le AIDS le ka mo e phatlalatswago ka gona. Ga e swaetse batho ba bagolo fela, le bana ba ka swaetswa. Ithute ka dilo tseo tse kotsi le ka mma a ka fetatsago lesea ka gona. Baithuti ba swanetse go matlafatswa ka tsebo ya leuba e sa le ba bannyane gore batle ba tsebe go itshireletsa. Padi ye e tla go tshedimoso ya tseo ka botlalo. Ba tsebe gore ba na le ditokelo le maikarabelo. Hlatlamano ya Go bala go bonolo ya Heinemann ya leleme la gae e na le tiragatso, tlhohlomiso, tsa go fega, semaka, boikgopolelo le dikanegelo tsa nnete tsa moithuti wa Sehlopha sa gare. Hlatlamano e na le palomoka ya dihlogo tse 20 ka kreiti gomme dihlogo tse di arogantswe magareng 1 go fitlhelela go 4. Dihlatlamano tsa Go bala go bonolo di abela morutisi yo mongwe le yo mongwe le baithuti ditlabelo tsa go bala tsa mehutahuta go tsosolosa dithutwana tsa kreiti.
Products specifications
ISBN13 9780796246585
Publisher Heinemann Publishers (Pty) Ltd
Contributor By (author) J. Robertson
Publication Date 2013-01-01
Language English
Format Paperback / softback
Pages 0
Product Dimensions (H x W x L) in mm 200 X 126 X 210
Shipping Weight (grams) 70
}