Close
You have no items in your shopping cart.
Search
Picture for category Children Dictionaries

Children Dictionaries

Children Dictionaries
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Cambridge Learner's Dictionary

The Cambridge Learner’s Dictionary is the ideal dictionary for intermediate learners of English. This new 4th edition has been revised and fully updated throughout and includes many new words and more than 35 000 definitions in clear, simple English.
R 223,00

Cambridge essential dictionary

Using a learner's dictionary for the first time can be daunting, but the Cambridge Essential English Dictionary makes that first step easier for learners with short definitions that are easy to understand, and lots of example sentences to put the language into context.
R 146,00

Bukantswe ya mmetse bakeng sa dikolo ya Cambridge

Bukantswe ya Mmetse bakeng sa Dikolo ya Cambridge e tla ba sesebediswa sa referense sa bohlokwa haholo deskeng ya moithuti e mong le e mong, se tshehetsang kutlwisiso ya bona ya mantswe a matjha a dulang a hlaha phapusing ya mmetse.
R 238,00

Bukantswe ya dipalomathaithai ya dikolo ya Cambridge

Bukantswe ya Dipalomathaithai ya Dikolo ya Cambridge e tla nna sediriswa sa tshupetso se se thusang mo go galakang mo tesekeng ya morutwana mongwe le mongwe, go tshegetsa go tlhaloganya mareo a maswa a a tlhagisiwang ka tlhomamo mo phaposiborutelo ya dipalomathaithai.
R 238,00

My eerste groot woordeboek

In My eerste groot woordeboek maak ons kennis met Buks en Bettie Beer en hul vriende in Woelstad. Leer honderde nuwe woorde met behulp van Richard Scarry se wonderlike, klassieke tekeninge. Die woorde word gegroepeer volgens tema, sodat die kind op 'n heerlike prettige wyse sy of haar kennis van die wereld kan uitbrei. 'n Plesier vir oud en jonk!
R 180,00

HAT Afrikaanse skoolwoordeboek: Gr 5 - 12

Die HAT Afrikaanse Sakwoordeboek bevat sowat 30 000 Afrikaanse woorde en uitdrukkings, duisende voorbeeldsinne en -frases, meer as 300 illustrasies, sinonieme, antonieme, inligting oor die herkoms van woorde, intensiewe vorme, manlike en vroulike vorme, afkortings en terme.
R 180,00

Illustrated Dictionary of Natural Sciences and Technology Today: Grade 7, Grade 8, Grade 9

The Illustrated Dictionary of Natural Sciences and Technology TODAY is the complete guide to key concept words for Natural Sciences and Technology. Designed especially for the National Curriculum, this classroom resource offers learners much needed language support.
R 242,00